Gi en gave

Kveldsbønn 3

Bli hos oss, Herre, for det heller mot kveld, og dagen går mot slutten. Bli hos oss og hos hele din kirke. Bli hos oss ved dagens aften, ved livets aften, ved verdens aften. Bli hos oss med din nåde og godhet, med ditt hellige ord og dine sakramenter, med din trøst og velsignelse. Bli hos oss når vi rammes av sorgens og angstens natt, av tvilens og anfektelsens natt, av den bitre dødens natt. Bli hos oss og alle dine barn i tid og evighet. Amen. (Inspirert av tysk bønn)

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding