Gi en gave

Kveldsbønn 4

Det står skrevet i Salme 91: «Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!» Herre, vi takker deg for det evige livets ord. Mye av det du har talt, har vi glemt og gått forbi, men av den grunn må du ikke ta ditt ord fra oss. Gi oss din Ånd som minner oss om hva du har sagt, og leder oss fram til hele sannheten. Vekk i oss en tørst etter ditt ord, og hjelp din forsamling til trofast å holde seg til nådemidlene. Lær oss å holde sammen med alle som tilber ditt navn. Vær med oss alle dager inntil verdens ende. Amen. (Inspirert av E. Billing)

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding