Gi en gave
Jesu blod - hvor mye beskyttelse ligger der?
Pixabay/CCL

Jesu blod - hvor mye beskyttelse ligger der?

Kan jeg be "Jesu blods beskyttelse" over barn, barnebarn, søsken, og de som tilhører min familie? Og, hva med beskyttelse over de som ikke er kristne?
Av Svein Anton Hansen, publ. 2.okt.-21

En person har sendt inn spørsmål om dette med «Jesu blods beskyttelse» - og hvem man kan be at Jesu blod skal beskytte. Kan vi be om at Jesu blod beskytter familie og slekt, eller også for folk som ikke er frelste?

I Heb.brevet 10,19 leser vi: «Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen.» Her brukes uttrykket «Jesu blod» som et annet ord for frimodigheten vi eier på grunn av Jesu soningsverk på korset. Fordi Jesus døde for våre synder, kan vi med frimodighet møte Gud («helligdommen»).
«Jesu blod» er derimot ingen trylleformular eller en magisk formel som skal beskytte oss mot alle mulige farer, eller at ikke noe vanskelig eller ondt kommer til å skje oss i livet. «Jesu blod» betyr at midt i alt som skjer, så kan vi være trygge på at den treenige Gud er med oss, og ikke vil forlate oss.

For – mange av de første troende, som trodde på og var frelste i «Jesu blod», de måtte selv lide og dø en blodig død fordi de var kristne. Og i dag – f.eks. muslimer som blir kristne, som blir frelste i «Jesu blod», de går ofte en usikker framtid i møte her i tiden.

Og samtidig – vi skal og kan med stor frimodighet be om Guds beskyttelse for eget liv og de vi kjenner. Ja, vi må gjerne be for de som er ikke-kristne at Gud også ser til de og beskytter de. Om Gud så lar sin beskyttelse like mye omgi en ikke-kristen som en kristen; det må være opp til Gud å avgjøre. Vi gjør i alle fall ikke noe feil ved å be om at Gud også må se til ikke-kristne i nåde og beskytte de mot alt ondt.

I Salme 91 finner vi mange løfter fra Gud om at han vil beskytte sine troende (les v.3-12). Disse løftene skal vi få tro. Men om vi opplever ulykke og motgang, så betyr ikke det at Guds løfter, eller «Jesu blods beskyttelse» ikke lenger fungerer. Vi kan ikke alltid lese Gud i kortene, hvorfor han lar også vanskelige hendelser ramme oss.
Men – fortsett å takke for at Gud omgir deg på alle sider. Og når dagene kommer at det oppleves som om Guds beskyttelse ikke virker slik du hadde trodd, så ikke tenk at Gud har forlatt deg, eller noen av dine som opplever vanskelige ting. Gud slipper aldri taket i oss.
Og – så skal vi få tro at hans velsignelse varer i flere slektsledd – «Han lar sin miskunn vare i tusen ledd. Han forlater misgjerning og overtredelser og synd...» (2.Mos. 34,7).

"Jesu blods beskyttelse" har kraft til å tilgi alle synder, for all tid. Jesu blod knytter oss sammen med Far i himmelen. I Jesu blod er vi trygge, også selv når vanskelige saker og tider intreffer.

OPKL 554

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding