Vi hamrer på murene

Vi hamrer på murene

Det kan virke håpløst å rive en mur med enkle hammerslag. Men er vi mange nok som hamrer over lang tid, og bruker vi sterk nok hammer, vil muren til slutt slå sprekker. Slik er det å drive mediemisjon.

Av Jostein Sæth, prosjektrådgiver Norea

Mangeårig misjonsarbeid i land og regioner som Japan, Nord-Korea, Midtøsten, Vest-Afrika og Øst-Afrika har gitt tilsynelatende lite frukt dersom vi setter på oss «langdistansebrillene». Ideologier og religioner som kommunisme, islam og buddhisme ser ut til å ha et jerngrep på befolkningen i disse områdene. «Tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Gud», kaller Bibelen dette i 2. Kor 10, 4-5. Mer treffende går det neppe an å beskrive det.

Kan hamringen vår nytte?

Lite frukt

Jeg har selv jobbet noen år i en muslimsk kontekst i Vest-Afrika. Gjennom mer enn 30 år har norsk misjon jobbet målrettet og konkret inn imot en av de mest unådde folkegruppene i regionen. Mange misjonærer har nok med mismot spurt seg om når vi skal se de store fruktene av innsatsen. Vi gleder oss over hvert enkelt menneske som kommer til tro, men vi lengter så inderlig etter å se flokker av mennesker ta imot Jesus, hele landsbyer bli forvandlet og et unådd folkeslag bli nådd med evangeliet om Jesus.

Derfor fortsetter vi å hamre på den usynlige muren som tilsynelatende hindrer evangeliet fra å nå inn. For hammeren vår «er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud», for å holde oss i samme bibelvers.

Mediemisjon

Det «åndelige våpenet» vi har fått er Guds Ord gjennom mediemisjon. Radio, TV, internett og mediespillere som når mennesker innenfor disse synlige og usynlige murene. Gjennom å gi dem Guds livsforvandlende Ord, er vi med og «rive ned tankebygninger som reiser seg mot kunnskapens Gud». Vi når innenfor murene, slik at muren slår sprekker både på innsiden og utsiden på samme tid. Slikt tror vi at Guds Ord vil virke inn i menneskers liv, og en dag vil festningsverkene falle i grus, slik at folkeslag som i dag er unådd av evangeliet vil bli nådd.

Det krever at vi bruker «våpenet» eller «hammeren» på de steder svært få eller ingen andre før har gått. Det er vårt kall i Norea Mediemisjon.

Vil du være med i denne flokken som hamrer på de usynlige murene, i visshet om at en dag vil muren falle?

«For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud».

(2 Kor 10, 4-5)