Gi en gave
Pionérmisjon i Indonesia

Pionérmisjon i Indonesia

Hva tenker du på når du hører navnet Indonesia? Får du assosiasjoner til hvite strender på Bali, og hinduistiske religionsritualer? Eller ser du for deg eksotisk mat og aktive vulkaner?

Av daglig leder Per Birkeli. 

Uansett hva du tenker om øyriket Indonesia, er sjansen stor for at bildet du får i hodet ditt stemmer – i alle fall i visse deler av landet. Vi snakker her om en nasjon med mer enn 750 ulike folkegrupper, og flere hundre ulike språk og kulturer. Med andre ord et land med svært mange fasetter.

Etter å ha bodd der noen år som utsending for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), regner jeg på mange måter Indonesia som mitt andre hjemland. Jeg er blitt glad i språket, landet og folket. Indonesiere flest er åpne og hyggelige mennesker som det er lett å bli kjent med – og lett å bli glad i.

Gleden over vakker natur, stor gjestfrihet, smil og varme relasjoner overskygges samtidig av et om lag 200 av folkegruppene i landet regnes som unådde. 30-40 av disse etniske gruppene er helt uten kristen påvirkning av noe slag. Og mange av dem som tilhører disse gruppene arbeider til alt overmål aktivt for å hindre at Guds Ord skal bli forkynt i deres områder.

Hvorfor kom dere ikke før?

Den sterke motstanden mot kristen påvirkning skyldes nok for en stor del uvitenhet om hvem Jesus er og manglende kjennskap til den kristne tro. For når nye folkegrupper lærer Jesus å kjenne, og den kristne tro slår rot i et nytt område, spørres det ofte: Hvorfor kom dere ikke før? Spørsmålet er hvordan vi kan klare å overvinne motstanden mot evangeliet om Jesus, og lykkes i å plante livskraftige lokale menigheter også i disse områdene. Steder som i åndelig forstand er blant de mørkeste på kloden.

Norea Mediemisjon er en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Vårt kall er å forkynne evangeliet til de minst nådde folkegruppene i verden, mennesker få eller ingen andre misjonsorganisasjoner når ut til. Vi fortelle disse menneskene at det er Jesus, og bare han, som kan gjøre fri fra synd og skam og berge mennesker fra en evig fortapelse. På den måten bidrar vi aktivt til å fullføre misjonsoppdraget.

Når evangeliet skal forkynnes i nye områder kreves det stor besluttsomhet og sterk vilje til å prioritere. Det ville naturligvis være mye enklere å forkynne evangeliet i områder der den kristne tro allerede har slått rot. Men hvis ingen er villige til å ta på seg den vanskeligste delen av jobben, vil vi aldri lykkes i å fullføre misjonsoppdraget.

Alle folkeslag

Jesus har sagt at evangeliet skal bli forkynt for alle folkeslag. Derfor må vi fortsatt drive misjon. Evangeliet om Jesus må bringes videre ut til stadig nye områder – også til steder der mennesker forsøker å stenge Ham ute. Norea arbeider aktivt for å nå ut med evangeliet til en av de minst nådde folkegruppene i Indonesia. Mange regner nettopp denne etniske gruppa, med sine drøyt 3 millioner mennesker, for å være svært vanskelig å nå. Men Herren har gitt oss noen redskaper som vi håper kan hjelpe oss med å bryte nytt land for Ham også her. Vi knytter bånd til lokalbefolkningen gjennom personlig kontakt kombinert med målrettet bruk av sosiale medier. Vi gir gode råd om eksempelvis helse, hygiene, drikkevann, jordbruk og familierelasjoner. Samtidig ønsker vi å gi dem håp om et evig liv ved troen på Jesus.

Sammen kan vi klare det

Sterk motstand mot den kristne tro i dette området gjør at vi ikke kan fortelle åpent om hvilken folkegruppe det dreier seg om. Vi håper likevel at mange vil engasjerer seg i bønn og givertjeneste for dette spennende nybrottsarbeidet. Noen må være villige til å legge fundamentet for prosjektet gjennom konkret, målrettet og vedvarende bønn. Noen må også være villige til å investere penger for å finansiere denne nye satsingen. For å kunne lykkes trenger vi mye støtte, både i form av bønn og penger. Men sammen kan vi klare det!

Vil DU være med på å gjøre det mulig å bringe de gode nyhetene ut til denne indonesiske folkegruppen? Som forbeder for prosjektet. Som giver. Eller kanskje begge deler

Les våre nyeste artikler om Mediemisjon
Tid for å treffes?
Paulus skriver at da han så brødrene fikk han nytt mot. Det sier noe om viktigheten av å samles og inspirere og styrke hverandre. De siste...
Les mer
Silkeveisenderen
– Det er vanskelig for oss kristne i Usbekistan å fortelle andre om Jesus, sa han, – men en annerledes evangelist har funnet veien hit. Han...
Les mer
Hjertets lengsel
En natt så han i drømme en mann komme på skyene. Mannen rakte hendene ut mot ham. – Jeg har utvalgt deg, sa han. – Jeg har spesielle planer...
Les mer
Barn i bønn
Det som skjer i Afghanistan i disse dager, berører en hel verden. Nøden og fortvilelsen ser ikke ut til å ha noen ende, og vi kan føle på...
Les mer
- Deg har jeg venta på!
Anne Gro følte seg litt usikker på hvordan det skulle bli å være på jobb på gjenbruksbutikken. Hun skulle sitte i sofakroken og prate med...
Les mer
Vi roper til Gud!
Hele verden følger med på hva som skjer i Afghanistan. Vi blir alle berørt av sterke bilder og historier om mennesker på desperat flukt. Vi vet...
Les mer
Gode nyheter
Når delte du sist evangeliet om Jesus med en annen person? Et litt for direkte spørsmål vil du kanskje si, men som Jesu etterfølgere skulle det...
Les mer
Unådde - her!
Under 1 % av alle midler som brukes i misjonsarbeidet går til de minst nådde. Men folk fra disse folkegruppene finnes også her i vårt land.
Les mer
Kristne barnesanger ble redningen
Jeg deltok nylig på en digital konferanse der SAT-7 sine flotte barne- og ungdomsprogram ble presentert. Det er ingen tvil om at 25 år med...
Les mer
Tilbake til Jerusalem
Den kristne tro er uløselig knyttet til Israel og jødedommen. Der ble Jesus, troens opphavsmann og fullender, født. Og det var der Jesus, Guds...
Les mer
Morten og musikken
Morten har arbeida både med maskiner, møblar og meieriprodukt, men då han tok steget og satsa på musikken, hamna han på rett hylle. Han hoppa...
Les mer
Engasjerer japansk ungdom
Rett før pandemien slo til, etablerte Norea og Misjonssambandet et nytt ungdomsarbeid i Japan. Prosjektet heter Compass og er ledet av to unge...
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding