Kvinnehelg ga håp og inspirasjon

Kvinnehelg ga håp og inspirasjon

Helga 10. - 12. november var det tidenes første "Håpets kvinner"- inspirasjonshelg, på Himmel og Hav og misjonssalen Sandnes.

Overskriften for helga var "Vi er håpets kvinner". Dr. Peggy Banks, leder Noreas kvinnearbeid på verdensbasis, var blant de internasjonale gjestene. Banks fortalte om hvordan hun søkte tilflukt hos Gud når hun levde med en voldelig mann. Hennes liv kan være til inspirasjon både for kvinner i Norge, og for radiolyttere og forbedere som berøres av arbeidet hun leder. Fra Norea deltok Elisabeth Lillebø Sæth, som er koordinator for Håpets kvinner i Norge, og Anne Margareth Austgulen. Tone Østby med team stod for musikken. Flere frivillige hjalp også til med ulike oppgaver.

Kvinner både fra fjernt og nær fikk påfyll og ble utrustet gjennom seminarer, inspirerende samlinger og lovsang. I ettertid har Norea fått flere positive tilbakemeldinger på Facebook-siden til dette arrangementet. Det er tydelig at helga satte dype spor. Guds nærvær, fellesskap med andre, takknemlighet for det man har og nåden i Jesus preget helga. En deltaker skriver at "det var godt å være sammen, få høre andres historier og kjenne at vi har håp. At vi ikke står alene. At Gud er glad i oss. At vi er forskjellige og at Han bruker oss forskjellig, og det skal vi få hvile i". En annen skriver: "Tusen takk for fantastiske, sterke og inspirerende dager, fylt med Guds nåde og håp".

Norea vil med dette takke dere som kom til vår inspirasjonshelg, og til alle engasjerte som hjalp oss med å få helga i havn. Vi håper at dere kunne dra hjem igjen enda mer beriket, og at vi kan ha flere slike arrangementer i tida framover.