Ny retning
Ny retning

Hemmeligheten ved et forvandlet liv

For å legge et bibelsk fundament for vår livsvandring må vi gjør en kursendring. Hvordan dette skal skje og hvorfor, er ett av temaene som diskuteres i denne utgaven av "Troens Menn." Målet er å finne hemmeligheten til et forvandlet liv.