Gi en gave
Dårlig åndspåvirkning ved andres bønn?
Pixabay/CCL

Dårlig åndspåvirkning ved andres bønn?

En person lurer på om det er ikke-kristnes bønner som fører til at hun opplever fysiske smerter i kroppen. Kan hun bli påført falske ånder av ikke-troendes mediteringer?

Her følger svaret jeg sendte henne på spørsmålene om mulig negativ åndelig påvirkning:

Ut fra det du skriver tolker jeg deg dit hen at du lurer på om andre mennesker ved sine bønner (og mediteringer) kan påføre deg som en kristen en falsk ånd. Du skriver noe om at du merker fysiske reaksjoner i kroppen (fot, rygg og bakhode). 

Vi vet ut fra Bibelen (bl.a. 1.Pet.5,8) at djevelen prøver å påvirke oss. Han går rundt oss/omkring oss som en brølende løve. Her skal vi tenke at han bare kan gå "rundt oss", og ikke kan komme inn i oss, vi som har fått Den Hellige Ånd i våre hjerter. Når Ånden har fått herredømme i våre hjerter og liv, da er vi beskyttet mot at onde åndsmakter kan komme inn i oss. 

Vel kan nok djevelen og onde åndsmakter friste oss til synd og fall, men kan likevel aldri få herredømme over oss.

Slik tror jeg også vi skal tenke når det gjelder det du skriver om at andre ved sine onde ønsker mot oss kristne kan påføre oss falske ånder. Nei, det skal vi ikke går rundt og frykte.
For det første tror jeg det er få ikke-kristne mennesker som vil oss så ondt, eller som tror at onde åndsmakter kan skade oss. I et sekulært samfunn som Norge i dag, vil det være ytterst få ikke-kristne som i det hele tatt tror det finnes onde åndsmakter. For det andre; om det skulle skje at noen vil påføre oss dårlig åndspåvirkning, så kan vi få hvile i at Han som er i oss er sterkere enn han som er i verden. (1.Johannes 4,4; 2.Kong.6,16). I Jesu blod er vi beskyttet mot onde åndsmakter.

Så tror jeg også det vil være lurt å skille mellom fysiske kroppslige reaksjoner og åndspåvirkning. Det du opplever av kroppslige smerter skal du først og fremst tenke er smerter og reaksjoner som vi kan bli rammet av på grunn av helsemessige årsaker, og ikke av åndelig skjult påvirkning.

OPKL 558

Av Svein Anton Hansen, publ. 09.nov.-22

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding