Gi en gave
Å ofre noe for en større sak (Matteus 19,27-30)
Pixabay/CCL

Å ofre noe for en større sak (Matteus 19,27-30)

Livet ble ikke lenger det samme for disiplene som valgte å følge Jesus. Noen goder måtte de gi avkall på. Samtidig lovte Jesus en lønn både her i tiden og i evigheten.

 

En rik ung mann oppsøkte Jesus. Han ønsket så inderlig å være med i teamet rundt ham. Men, ikke for enhver pris ville han følge Jesus. Da Mesteren ba ham om å selge alt han eide før han kunne bli med i hans følge, da ble kostnaden ved etterfølgelsen for høy. Han gikk bort fra Jesus og disippellivet.
Peter og de andre disiplene var til stede og fikk med seg dette opptrinnet. De skjønte at rikdom og materielle goder fort kunne bli et hinder for den som ville komme til og inn i Guds Rike. Forskrekket så de på hverandre, før en av dem spurte: «Hvem kan da bli frelst?» (Matt.19,25). Jesus repliserte med å si at for mennesker er det umulig å frelse seg selv, men for Gud er ingenting umulig. (v.26). Historien om den unge rike mannen som gikk bort fra Jesus, er bakgrunn for bibelteksten fra Matteus 19,27-30:
«27
Da tok Peter til orde og sa til ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? 28Jesus sa til dem: Sannelig sier jeg dere: I gjenfødelsen – når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone – da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. 29Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få hundrefoll igjen, og arve evig liv! 30Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første!»
Peter og de andre disiplene kjente muligens at grunnvollen de bygde livet sitt og troen sin på skalv under dem. De kjente usikkerheten og forskrekkelsen fylle hjerte og tanker. Disiplene lurte på hva som nå skulle skje med dem. De hadde jo forlatt alt for å følge Jesus.

Å forlate levebrødet
Etter at den unge rike mannen har gått bort fra Jesus og disiplene, poengterer Peter for Jesus at disiplene; «vi har forlatt alt». Hva mener Peter med «alt»? Vi vet at han og broren Andreas, samt Jakob og Johannes hadde forlatt fiskegarnene og båtene de og familiene eide. Disippelen Matteus forlot tollboden. Det var altså arbeidsplassen, selve levebrødet de la bak seg da de begynte å følge Jesus. En sikker arbeidsplass, en sikker inntektskilde, ja, kanskje også et familieliv ble byttet bort med å gi seg i følge med Jesus. «Hvordan ville det nå gå med økonomien?» «Hvor ofte får vi se kone og barn de neste årene?» «Hvem skal nå ta seg av hus og hjem når jeg reiser bort for noen måneder?» Dette var ganske sikkert spørsmål og bekymringer som svirret i disiplenes hoder.
En av kostnadene ved å følge Jesus var fravær og adskillelse fra familie, slekt og venner. Mange misjonærer kan fortelle at nettopp dette er det tyngste med kallet til å reise ut for noen år. Men, kallet til å dele troen på Jesus med nye mennesker er så sterkt at man er villig til å ta denne følelsesmessige kostnaden som adskillelsen skaper.

Hvor mye er jeg villig til å ofre?
Disiplene var villige til å ofre et trygt levebrød, samvær og tid sammen med sine nærmeste for en større sak, nemlig Guds Rike. Hva er jeg og du som kaller oss Jesu etterfølgere i dag villige til å ofre? Hva er det som binder den enkelte av oss fra helhjertet å følge Jesus? Hva må jeg velge bort for å velge et liv sammen med og i etterfølgelse av verdens frelser? Svarene på disse spørsmålene er ikke alltid så lette å innse, og enda mindre enklere å følge. Likevel må alle vi som kaller oss for kristne stille oss disse ransakende og radikale spørsmålene, samt vurdere kostnadene ved å følge de svarene Gud gir oss.

Det handler om hva jeg og du er villige til å gi avkall på. Det kalles forsakelse. Vi kan bruke godstolen eller sofaen som et bilde på vår komfort. Det oppleves så behagelig å falle ned i godstolen for å bli sittende der. Å, hvor det koster å reise seg og i stedet bruke kvelden, investere tiden i et besøk, et komitemøte på bedehuset, et par telefonsamtaler til noen ensomme i menigheten eller tid til bønn og Bibel. Hver av oss trenger å finne ut hva som er de komfortable «godstoler» i livene våre. Ikke det at vi ikke kan unne oss ro, kos og det å slappe av. Men, er du ikke for ulik meg, så er nok sannsynligvis din utfordring også at godstolen holder deg igjen fra å følge Jesus inn i de oppgavene som ikke alltid oppleves så behagelige.

Vi kan ha ulike «godstoler» i livet. Noen trenger å redefinere sine drømmer og ambisjoner i livet. Som en kristen handler det egentlig ikke om «å realisere seg selv», men i stedet å spørre seg: «hva tjener Guds rike?» Noen turte ikke å bekjenne seg som kristne fordi det ville gå ut over deres gode navn og rykte. Andre kristne ble levende i en «skyggetilværelse» av anonymitet.
På arbeidsplassen eller i de sosiale sammenhenger man går i, ble det enklest å tie stille om hva man trodde på.

Konger og dommere
Jesus fortsetter med å si til disiplene at ved tidenes ende skal de få rollen som konger og dommere. «I gjenfødelsen – når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone – da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.» (v.28). Her sies det ikke direkte hvorfor de har fått denne store oppgaven eller hvorfor «Israels tolv stammer» skal dømmes. Muligens vil Jesus bare si at den som velger å gi avkall på komfort og herlighet her på jorden for å følge ham, han og hun skal en dag opphøyes til å være både konge og dommer.

Gi, men også få
Peter sukker: «Vi har forlatt alt og fulgt deg.» (v.27). Jesus skjønner at bak sukket ligger spørsmålet: Hva får da vi som følger deg Jesus? Jesu svar handler om at den som følger ham vil få noe godt både her i tiden og i evigheten: «Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få hundrefoll igjen, og arve evig liv!» (v.29).

Som kristen har du fått en ny familie, brødre og søstre. Du har blitt en del av Guds familie. Jordiske familier og slekter går av og til i stykker eller de skiftes ut. Familiemedlemmer dør og mennesker skiller seg. Guds familie derimot forblir, den varer for alltid.
Jesus lovte også disiplene materielle velsignelser. Vi må ikke misforstå eller misbruke Jesu ord til å tenke at bare jeg blir kristen så vil Gud velsigne meg med mye flere og bedre goder enn det min ikke-kristne nabo har. Jesus tenker kvalitet og ikke kvantitet. Han gir meg ikke flere og større goder, men bedre goder.
Godene ønsker vi gjerne å få, men ikke de vanskelighetene som følger med å tro på Jesus. Når evangelisten Markus gjengir denne fortellingen, så er Jesu svar til disiplene utvidet med et lite, men ikke ubetydelig tillegg; «men også forfølgelser.» (Markus 10,30). Mer av Jesus betyr ikke et enklere og behageligere liv. For mange førte den kristne tro og bekjennelse med seg forfølgelse og motgang. Hver enkelt av oss som kaller oss Jesu etterfølgere må spørre oss om vi bare søker velsignelsene men overser forfølgelsene?

Evig liv
Jesus lover Peter og disiplene det evige liv som lønn for at de fulgte ham. Å tro på Jesus lønner seg ikke alltid her i tiden, når vi måler lønnsomheten med denne verdens målestokk. Uansett hva som skjer meg her i tiden; evigheten og himmelen viser meg at det «lønner seg» å følge Jesus, å gå på den smale sti.

Først og sist
Helt til slutt i bibelteksten fra Matteus 19,27-30 bruker Jesus uttrykket: «men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første!» (v.30). Guds Rike har ikke alltid samme regler som de som gjelder for et vanlig liv. Guds Rike er et bakvendtland hvor de som gjerne kom sist til Jesus skal bli de som får de første og største posisjonene. Derimot, de som trodde de var de første og fremste skal bli de siste. Jeg tror Jesus med dette uttrykket bare vil si oss at Gud er suveren til å lønne og plassere oss der han vil, ikke der vi med menneskers målestokker vil plassere oss selv.

BS 2236

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Hvorfor advarer Jesus og Bibelen mot at rikdom og materielle goder kan bli et hinder for å komme til Guds Rike?
  • Tenk over/ samtal om hva du/dere ville ha svart om Jesus ba deg bryte opp fra jobb og det livet du nå lever for å følge ham inn i noe nytt og ukjent.
  • Prøv å identifisere «godstolene» i livet ditt. Hva trenger du/ vi å ofre og gi avkall på for å følge Jesus?
  • Tenk over/ samtal om hva du/ dere får ved troen på Jesus Kristus.
  • Hvorfor «lønner det seg» å følge Jesus?

Svein Anton Hansen, Vingårdssøndagen, publ. 07.sept.-22

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding