Gi en gave
Hvile for urolige sjeler
pixabay/CCL

Hvile for urolige sjeler

Jeg håper du hører evangeliet og ikke kravet når Jesus sier: «Kom til meg!» Jesus kan og vil gi deg hvile for sjelen.


Urolige mennesker. Jeg tenker ikke på de som har en eller annen sykdomsdiagnose som gjør at de vanskelig kan være i ro. Jeg tenker på deg og meg som sjelden eller litt oftere kjenner klumpen i magen eller usikkerheten i møte med framtiden. Noen kjenner ofte på hullet i sitt indre, en tomhet i hjertet. Å fylle på med materielle goder eller ulike nytelser ser bare ut til å gjøre hullet større. Hva med å prøve med Gud?

Kirkefader Augustin levde for ca 1600 år siden. Han bodde i Hippo som ligger i dagens Algerie i Nord-Afrika. Følgende utsagn har gjort ham kjent: «Min sjel er urolig inntil den finner hvile hos deg, min Gud.» Utsagnet baserer seg nok på egne opplevelser. Selv om han vokste opp med kristne tro, så forlot han den i tidlig voksen alder. Men, 32 år gammel kom han til en levende tro på Jesus. Påskenatten i år 387 ble han døpt av biskop Ambrosius av Milano.

Urolige menneskehjerter frykter for følgene av gårsdagens valg, frykter for å ikke strekke til i hverdagen, frykter for hva morgendagen og framtiden vil bringe med seg.  Har Jesus noen gode ord til en urolig sjel som meg? Ja!

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.» Matteus 11,28-29.

Jeg håper du hører evangeliet og ikke kravet når Jesus sier: «Kom til meg!» For Jesus kan fylle hull i hjerter, tomrom i vårt indre. Han kan fylle oss med nåde og Guds nærvær. Han kan gi sjelen din hvile, evig hvile.

TRV 063

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding