Gi en gave
1. Joh 5,14
Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje

Noreas bønnekalender

 

Bønn er en bærebjelke i alt misjonsarbeid.
Vi tror at bønn er kraftfullt og avgjørende for at vi skal lykkes
oppdraget vårt om å nå de minst nådde med evangeliet gjennom media.
Derfor gir vi ut en bønnefolder for vårt arbeid hvert halvår.
Den kan du laste ned under.
Ta gjerne med bønneemnene her i dine bønner.

 

Vi ønsker også å knytte oss til forbedere som kan ta et særlig bønneansvar for våre enkeltprosjekter.
Ta kontakt med oss om du ønsker å få tilsendt bønneemner for særlige deler av vårt arbeid.
Du kan skrive en beskjed i meldingsboksen nederst på siden.

Noreas bønnekalender våren 2023
Noreas bønnekalender våren 2023
Bønnefolder høst 2022
Bønnefolder høst 2022

 

 

 

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding