Gi en gave

Størst av alt?

Noen liberale prester begynte å si det: Størst av alt er kjærligheten. Nå tror visst alle det står i Bibelen. Men det er feil.

Da Stortinget diskuterte ny ekteskapslov, hørte jeg flere politikere triumferende si: Størst av alt er kjærligheten. 

Underforstått: Kjærligheten må ha forrang foran alt annet. Om det handler om kjærlighet mellom mann og mann, eller kvinne og kvinne, spiller liksom ingen rolle. Kjærligheten har forkjørsrett uansett.

Nylig leste jeg at en kristen ungdomsgruppe hadde satt det opp som tema for en helg.

Men dette blir helt feil, av to grunner.

Ingen bibelutgave på norsk har denne versjonen: "Størst av alt er kjærligheten." Derimot avsluttes den såkalte kjærlighetens høysang med disse ordene: "Så blir de da stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men den største av dem er kjærligheten" (1. Kor 13,13). Det står altså: "av dem", ikke "av alt". Her står de sammenstilt, tre egenskaper: Tro, håp og kjærlighet. Det gjelder en kjærlighet som har sammenheng med troen på Gud og håpet i Kristus. Det er disse tre som "konkurrerer" her. Å løsrive ordet fra denne konteksten blir feil.

Dernest må det sies at Bibelen har tre ord for kjærlighet: Vennskapskjærlighet - filia. Dernest eros - erotisk kjærlighet mellom mann og kvinne. For det tredje agape, som er Guds kjærlighet, som også mennesker kan få som en Åndens frukt. Og det er agape-kjærligheten Bibelen omtaler her i 1. Korinterbrev. Det handler ikke om erotisk kjærlighet. 

Erotikk-kjærlighet er en god ting og hører med i Guds skaperverk. Men eros kan ikke ha forrang i forhold til ansvar og forpliktelse. Den skal få utløp i samsvar med Guds bud og må alltid underordnes Guds vilje. 

Nå bør liberale prester slutte å sitere Bibelen feil, eller gi inntrykk av at den sier noe annet enn den faktisk sier. 

I denne tiden må vi vokte oss for løgn som later som den er sannhet. Tomme slagord kan føre oss vill.

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding