Gi en gave
Digi-tal til oss Herre!

Digi-tal til oss Herre!

Gutten Samuel levde lenge før den digitale medievirkelighet. Men også han måtte lære at Herren kunne tale på originale måter.
Svein Anton Hansen, publ. 01.mai -20

I noen uker og måneder er landet vårt nærmest stengt ned på grunn av pandemien forårsaket av corona-viruset. Barnehager og skoler holdes stengt, kulturarrangementer og kristne møter kan ikke avvikles på grunn av restriksjoner for hvor mange mennesker vi kan samle. Men, hva gjør kirker og bedehus så for å få Guds ord ut til folket? Hvordan kan vi møtes til forkynnelse og fellesskap i en tid med sosial distanse og fysisk fravær? Løsningen blir å ta i bruk de digitale verktøy som internett har gjort mulige for oss. Gudstjenester blir streamet live på Facebook og på menigheters hjemmesider. Korte og lengre andakter blir publisert på ulike sosiale plattformer. I en tid hvor færre kristne møter avholdes, får faktisk flere enn noen gang høre Guds ord forkynt. De digitale mulighetene sender og sprer det kristne budskapet videre ut enn vi noen gang tidligere har klart.

Det handler om å kjenne igjen og høre Guds stemme når den kommer til oss på nye og ukjente måter. Ca. 1000 år før Kristus hørte en gutt i Israel Guds stemme uten først å være klar over at det nettopp var Herren Gud som snakket til ham. Overpresten Eli måtte lære barnet Samuel at Herren kunne tale på for gutten en original måte.

«Eli sa til Samuel: Gå og legg deg. Og blir det ropt på deg, så skal du si: Tal, Herre, din tjener hører! Og Samuel gikk og la seg på plassen sin. Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før: Samuel, Samuel! Og Samuel sa: Tal, din tjener hører!» (1.Samuel 3,9-10)

Samuel reagerte på Guds stemme med å si: «Tal, din tjener hører!» I vår tid trenger vi å be: «Digi-tal til oss Herre! Dine tjenere ønsker å streame ditt ord.» Ikke minst i land stengt for tradisjonell misjon, vil den digitale måten ofte være Ordets eneste vei inn til mennesker. Ordets budbærere kan bli stengt inne for en tidsperiode. Men Guds ord er heldigvis fritt. Vi kan kringkaste den kristne tro ved hjelp av TV, radio, internett og andre tekniske hjelpemidler. Ordet når videre og bredere ut på de ulike digitale plattformer. Og samtidig – budskapet trenger en mottaker, et lyttende øre og et sultent hjerte som lengter etter åndelig føde.

TRV 225

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding