Gi en gave
2018

2018

Gaveinntektene øker, og en stadig større andel av misjonsbudsjettet til Norea øremerkes nå målrettet arbeid for å nå ut til flere av verdens minst nådde folkegrupper. Norea innleder dette året et samarbeid med sanger og musiker Sveinung Hølmebakk, med fokus på innsamling til et skole-TV-prosjekt i Midtøsten i regi av SAT-7. Hølmebakk blir med på tur til Midtøsten. I ettertid blir det laget egne TV-program med glimt fra turen og arrangert konserter til inntekt for prosjektet. Konsertene med Hølmebakk gir god uttelling både i form av kollekt og etablering av nye avtaler om fast givertjeneste.

Innsatsen i Japan ble utvidet gjennom et samarbeid med TWR om «Troens Menn». Det ble samtidig lagt planer om å starte opp «Håpets Kvinner» i Japan i 2019.

Norea vedtok å støtte programproduksjon i regi av TWR for å nå flere av Kinas unådde etniske grupper på deres egne lokale språk. Ledelsen drøftet samtidig muligheten for å starte radiosendinger i regi av «Håpets Kvinner» rettet mot Nord Korea.

Stadig flere unge og unge voksne begynner å støtte Noreas arbeid regelmessig.

Ledelsen har hatt mye fokus på å bevare og videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Våren 2018 ble det arrangert et kurs for hele staben i regi av NAV. I oktober dro staben på overnattingstur til Sogndalstrand i Rogaland. Harald Endresen arrangerte kurs i presentasjonsteknikk, og Per Birkeli ledet en felles gjennomgang av utkast til en handlingsplan for 2019.

Harald Botn ble i januar 2018 ansatt som radiotekniker i 50 prosent.

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding