Gi en gave
2018

2018

Gaveinntektene øker, og en stadig større andel av misjonsbudsjettet til Norea øremerkes nå målrettet arbeid for å nå ut til flere av verdens minst nådde folkegrupper. Norea innleder dette året et samarbeid med sanger og musiker Sveinung Hølmebakk, med fokus på innsamling til et skole-TV-prosjekt i Midtøsten i regi av SAT-7. Hølmebakk blir med på tur til Midtøsten. I ettertid blir det laget egne TV-program med glimt fra turen og arrangert konserter til inntekt for prosjektet. Konsertene med Hølmebakk gir god uttelling både i form av kollekt og etablering av nye avtaler om fast givertjeneste.

Innsatsen i Japan ble utvidet gjennom et samarbeid med TWR om «Troens Menn». Det ble samtidig lagt planer om å starte opp «Håpets Kvinner» i Japan i 2019.

Norea vedtok å støtte programproduksjon i regi av TWR for å nå flere av Kinas unådde etniske grupper på deres egne lokale språk. Ledelsen drøftet samtidig muligheten for å starte radiosendinger i regi av «Håpets Kvinner» rettet mot Nord Korea.

Stadig flere unge og unge voksne begynner å støtte Noreas arbeid regelmessig.

Ledelsen har hatt mye fokus på å bevare og videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Våren 2018 ble det arrangert et kurs for hele staben i regi av NAV. I oktober dro staben på overnattingstur til Sogndalstrand i Rogaland. Harald Endresen arrangerte kurs i presentasjonsteknikk, og Per Birkeli ledet en felles gjennomgang av utkast til en handlingsplan for 2019.

Harald Botn ble i januar 2018 ansatt som radiotekniker i 50 prosent.