Gi en gave
2017

2017

Sanggruppa «Fri Hals» blir ambassadører for Norea. «Fri Hals» gir i samarbeid med Norea ut en CD som selges til inntekt for Noreas mannsarbeid «Troens Menn». Norea etablerer egen TV-produksjon. Månedlige program med glimt fra Noreas misjonsarbeid sendes fra nå av på TV Visjon Norge.

En testamentarisk gave gjorde det mulig for Norea å gi et ekstraordinært tilskudd til videreutvikling av kristne TV-arbeid til Tyrkia på hele 4.5 millioner kroner. 62 prosent av samlede inntekter ble dette året brukt til ulike misjonsprosjekter i andre land.

Norea innledet dette året et samarbeid med «Caspari Senter» i Jerusalem, og ble på denne måten aktivt med i et kristent arbeid blant jødene – en av verdens minst nådde folkegrupper.

Roger Gihlemoen tok initiativ til å produsere en animasjonsfilm i fem deler, «Arven etter Adam». Filmene er ment å skulle gjøre evangeliet lett tilgjengelig for unådde folkeslag i Øst-Afrika og andre steder i verden. Norea støttet innkjøp av utstyr for filmopptak med 500 000 kroner. Arven etter Adam, Øst-Afrikas første animasjonsfilm, forteller historien fra Adam til Jesus.

Odd Dubland leste inn sitt epos, «Kristus i Vikingetid og i dag». Eposet hadde tidligere gått som føljetong på radio. Først ble det utgitt på kassett, og så på CD. Begge har solgt godt og gitt store inntekter til NOREA. Nå gav Odd Dubland ut eposet i bokform i samarbeid med Norea. Dubland delte generøst av sine flotte malerier som illustrasjoner og til meditasjon for den enkelte leser. Resultatet ble en praktbok som skulle selges til inntekt for Norea. 

Norea vedtok å fase ut radioarbeidet i Sør-Amerika, Bolivia fra og med budsjettåret 2015 og Peru fra og med budsjettåret 2018.

Pinsedag ble markert i Q42 i Kristiansand (Pinsemenigheten Filadelfia) som «Søndag for unådde folkeslag». Initiativtakere var daglig leder Per Birkeli fra Norea og Pastor Viggo Skagestad i Pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand.

Noreas program kom på riksdekkende DAB radio i Norge gjennom den nye radiokanalen Radio 3:16. Dette ble muliggjort gjennom et nært samarbeid med pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand. Svein Anton Hansen, forsamlingsleder i Sandnes, ble ansatt i 50 prosent stilling som Noreapastor.

Jostein Sæth ble høsten 2017 ansatt i en midlertidig stilling som prosjektrådgiver, med ansvar for å utarbeide et bedre konsept for planlegging, evaluering og oppfølging av prosjekter støtte av Norea.

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding