Gi en gave
2015

2015

I begynnelsen av året mottar Norea en testamentarisk gave på hele 2.2 millioner kroner. Samtidig fortsetter ordinære gaveinntekter å øke. Halvparten av innsamlede midler går dette året til misjonsprosjekter i andre land.

Seminary on the air (SOTA), et teologisk «undergrunns-seminar» i Kina, gikk dette året nye veier for å ta i bruk ny teknologi. Det ble produsert 1 000 MP3 spillere som seminarlederne kunne bruke i undervisningen. Spillerne kostet 200 kroner pr stk. og Norea samlet inn penger til dette viktige prosjektet.

Ansvaret for drift og administrasjon av barneklubben Superblink ble fra nå av overlatt til NLMs hovedkontor og NLM Ung. Dette forenklet arbeidet med å lede og administrere Superblink, og Norea kunne nå bruke enda mer ressurser på misjon blant minst nådde folkegrupper.

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding