Gi en gave
2013

2013

Ledelsen og styret for Norea finner det nødvendig å redusere kostnadene, og styret vedtar å avvikle iKirken etter en kort og forholdsvis kostbar prøveperiode. Styret beslutter samtidig å avvikle Medielotteriet, blant annet for å begrense antall postforsendelser til Noreas givere. En ny langsiktig strategi legger opp til økt fokus på minst nådde folkegrupper.

Norea startet med prøvesendinger på DAB+ i Oslo og omegn og etablerte samtidig to internettradioer; Norea Hope for yngre lyttere og Norea Pluss for voksne og eldre lyttere.

Elisabeth Lillebø Sæth ble ansatt som koordinator for Håpets Kvinner i Norea. Kjell Ivar og Sonja Hærås meldte seg til tjeneste for Norea en dag i uken. Snart ble Kjell Ivar, selger av yrke, i gang med å promotere Norea på forskjellig vis. Han satte i gang med en omfattende ringerunde for å kartlegge giverporteføljen til Norea. Sonja har lang fartstid i Kirkens SOS, og hun engasjerte seg i Noreas forbønnstjeneste ved å ta imot forbønnstelefoner fra de som ringte inn på åpen linje kl 09:00 – 11:30 på fredagene.