Gi en gave
1985

1985

De kristne lokalradioene i Norge får stadig flere lyttere, og Norea reduserer antall sendetimer på norsk fra Radio Monte Carlo. Martha Langholm arrangerer første møte for Norea i det nye bedehuset på Bore på Jæren. Dette har siden vært en årlig tradisjon.