Gi en gave
1978

1978

Hovedstyret til NLM vedtar at Noreas hovedkontor og hovedtyngden av arbeidet skal flyttes til Gimlekollen. Geir Magnus Nyborg tar initiativ til at det blir etablert kristne radiosendinger i Peru.
1978

Geir Magnus Nyborg, NLM-utsending til Peru og Bolivia, ønsket å etablere kristne radioprogram. 18. desember mottok Norea et telegram fra Peru: «Er på lufta.» Radioarbeidet i Peru var i gang.

Kristenrussen i Oslo og Akershus samler inn penger til radiosendinger på japansk via TWRs stasjon på Guam. Programmene starter 1. januar 1978. Shigeru Masaki er produsent for to daglige sendinger á 10 minutter.