Gi en gave
1976

1976

Den norske Muhammedanermisjon støtter to ukentlige arabiske radioprogram fra Radio Monte Carlo. Den første sendingen går på lufta 1. juli. Egypteren William Fam, bosatt i Monte Carlo, er ansvarlig for programmene.

På et møte i Kuppelhallen i Stavanger overleverte Kristenartianerne i Sandnes 65 000 kroner til radiosendinger rettet mot Kina. Artianerne hadde samlet inn pengene på turneer, møter og ved salg av avis som inneholdt informasjon om Noreas virksomhet. Armeneren Jacob Jambazian deltok med orientering og sang armenske kristne sanger. Kollekten på møtet ble hele 9 000 kroner.