Gi en gave
1975

1975

Første utgave av Norea-bladet blir sendt ut. Geir Magnus Nyborg er redaktør. Prøvesendingene til Norge via mellombølge fra Radio Monte Carlo avvikles. I mai 1975 blir det arrangert et nordisk samarbeidsmøte i Uppsala, Sverige. Deltakerne er representanter fra Norea Radio Norge, Norea Radio Danmark, Kyrkeliga Föbundet, Sverige, Nordisk Östmission, Sverige, Sanansaanttajat, Finland og TWR. Gruppen blir enige om å inngå en samarbeidsavtale.

I det nordiske samarbeidsmøtet ble det vedtatt at samarbeidet mellom Norea Radio og andre organisasjoner skulle bygge på den Hellige Skrift som Guds inspirerte og ufeilbarlige ord, og Bibelens lære slik den er utformet i Den Evangeliske Lutherske bekjennelse. Det ble enighet om at Norea Norge skulle være ansvarlig for all kontakt mellom Trans World Radio og de nordiske land.

Norea fikk henvendelse fra flere folkehøyskoler om å arrangere kurs i radio- og mediearbeid. Det ble arrangert kurs på Rødde, Bakketun, Tryggheim, Høgtun, Kongshaug og Fjelltun Bibelskole. Det ble utarbeidet et standardopplegg med litt lokal variasjon.