Gi en gave
1974

1974

Første sending fra Voice of Salvation går på lufta 6. januar 1974. Far East Broadcasting Company (FEBC) har bygget en ny sterk sender på Cheju, med kraftige antenner rettet mot Kina. De kinesiske sendingene flyttes nå fra Sør-Korea og over til Chjeu. Den nye radiostasjonen er ti ganger kraftigere. Norea får tilbud om prøvesendinger på mellombølge fra TWR Monte Carlo, men resultatet etter en kort prøveperiode er ikke oppløftende. Norea bidrar til å etablere kristne sendinger til Makedonia.

Norea hadde ved flere anledninger hatt besøk av dr. Josip Horak, en metodist fra Jugoslavia. Han hadde deltatt på møter ulike steder i Norge, med avslutning i Lyngdal. Horak var grepet av den omsorg og omtanke som det norske kristenfolket ga ham. Menighetene han selv betjente i Jugoslavia var små, og det var få ungdommer. Horak gråt da han sto på talerstolen og så utover den fullsatt kirke i Lyngdal. Unge og eldre. Ved avreisen gav Nevland ham noen dollar. Siden oppsto det en regelmessig korspondanse mellom de to. 

Horak var overvåket av myndighetene, og han brukte derfor bibelsitater i brevene til Norea.
2. Tess. 3.1-4: «be for oss at Herrens ord må få fritt løp og bli holdt i ære, slik som hos dere …)  Fil. 4.10-15: (Like fullt gjorde dere vel i å stå sammen med meg i min trengsel. Dere vet jo selv, dere filippere, at i evangeliets første tid, da jeg dro fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere som hadde slikt samfunn med meg at det ble ført regnskap med gitt og mottatt.)
Fil. 1.1-7: (Alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede, for fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet.) 

Horak produserte makedonske kristne program med støtte fra Norea. Programmene utløste en vekkelse i Makedonia, særlig blant pinsevennene. 

Norea Radio fikk dette året nytt styre bestående av Jon Kvalbein (formann), Rolf Aalerud (nestformann), Gunnar Lande, Gabriel Eikli, Kjell Ivar Ødegård, Jens Olav Mæland (referent) og Mons Selstø.

1974