Gi en gave

1972

Misjonssekretær Gabriel Eikli og programsekretær Åge Nevland besøker ulike kringkastingsselskap i Østen for å undersøke alternative sendemuligheter med tanke på Kina. Norea forsøker å finne kringkastingsmuligheter andre steder i Norden, og Færøyene nevnes som et alternativ. Daglig leder Åge Nevland legger saken frem for NLMs hovedstyre, og styret er positive til tanken. Det blir satt i gang undersøkelser. Norea samarbeider med Lærerinnenes Misjonsforbund om finansiering av radioprogram til Armenia.
1972

Misjonssekretær Gabriel Eikli og programsekretær Åge Nevland fikk i oppdrag av NLMs hovedstyre og Noreas styre å besøke forskjellige kringkastingsselskap i Østen for å undersøke alternative sendemuligheter med tanke på Kina. Første stopp var Japan hvor NLMs misjonærer allerede i 1952 ble engasjert i det evangeliske radioarbeidet til Den Lutherske Time. Shigeru Masaki overtok senere radiovirksomheten i Japan, med programmet «Lys i hjertet». Neste stopp var Sør-Korea hvor FEBC bygget ny stasjon på øya Cheju. Hovedformålet med denne radiostasjonen var å nå det kinesiske fastland og andre deler av Øst-Asia. Turen gikk videre Hong Kong, Taiwan, Indonesia og Filipinene. FEBC hadde radiosendere og studioer på Filipinene som ble brukt til å sende program på kinesisk, russisk og andre språk i Asia.  

Armenia var innlemmet i Sovjetunionen. Ved besøk i Monte Carlo og hos Evangelium Rundfunk i Wetzlar (ERF), Tyskland, møtte Noreas medarbeidere en armener, Jacob Jambazian. Han brant for å nå sitt folk med det kristne budskap over radio. Jambazian hadde fått tildelt sendetid, men det var få som støttet ham. Han var forkynner, musiker og sanger. Norea valgte å støtte disse programmene. Jambazian var flere ganger i Norge og deltok på møter og turneer. Han fikk god kontakt med misjonsvennene. Lærerinnenes Misjonsforbund, (LMF) hadde tidligere støttet et guttehjem i Armenia. De ble nå med på å støtte Jambazians radioarbeid gjennom Norea. Jambazian besøkte siden LMF både i forbindelse med møter og større samlinger. 

Nordisk samrådningsmøte i Oslo 12-13. mai 1972 besto av åtte representanter fra Danmark, to fra Sverige, seks fra Norge + ni fra Norea staben + to delvis tilstede. En fra Romania og David Witney TWR Monte Carlo.