Gi en gave

1972

Misjonssekretær Gabriel Eikli og programsekretær Åge Nevland besøker ulike kringkastingsselskap i Østen for å undersøke alternative sendemuligheter med tanke på Kina. Norea forsøker å finne kringkastingsmuligheter andre steder i Norden, og Færøyene nevnes som et alternativ. Daglig leder Åge Nevland legger saken frem for NLMs hovedstyre, og styret er positive til tanken. Det blir satt i gang undersøkelser. Norea samarbeider med Lærerinnenes Misjonsforbund om finansiering av radioprogram til Armenia.
1972

Misjonssekretær Gabriel Eikli og programsekretær Åge Nevland fikk i oppdrag av NLMs hovedstyre og Noreas styre å besøke forskjellige kringkastingsselskap i Østen for å undersøke alternative sendemuligheter med tanke på Kina. Første stopp var Japan hvor NLMs misjonærer allerede i 1952 ble engasjert i det evangeliske radioarbeidet til Den Lutherske Time. Shigeru Masaki overtok senere radiovirksomheten i Japan, med programmet «Lys i hjertet». Neste stopp var Sør-Korea hvor FEBC bygget ny stasjon på øya Cheju. Hovedformålet med denne radiostasjonen var å nå det kinesiske fastland og andre deler av Øst-Asia. Turen gikk videre Hong Kong, Taiwan, Indonesia og Filipinene. FEBC hadde radiosendere og studioer på Filipinene som ble brukt til å sende program på kinesisk, russisk og andre språk i Asia.  

Armenia var innlemmet i Sovjetunionen. Ved besøk i Monte Carlo og hos Evangelium Rundfunk i Wetzlar (ERF), Tyskland, møtte Noreas medarbeidere en armener, Jacob Jambazian. Han brant for å nå sitt folk med det kristne budskap over radio. Jambazian hadde fått tildelt sendetid, men det var få som støttet ham. Han var forkynner, musiker og sanger. Norea valgte å støtte disse programmene. Jambazian var flere ganger i Norge og deltok på møter og turneer. Han fikk god kontakt med misjonsvennene. Lærerinnenes Misjonsforbund, (LMF) hadde tidligere støttet et guttehjem i Armenia. De ble nå med på å støtte Jambazians radioarbeid gjennom Norea. Jambazian besøkte siden LMF både i forbindelse med møter og større samlinger. 

Nordisk samrådningsmøte i Oslo 12-13. mai 1972 besto av åtte representanter fra Danmark, to fra Sverige, seks fra Norge + ni fra Norea staben + to delvis tilstede. En fra Romania og David Witney TWR Monte Carlo.

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding