Gi en gave

1971

En gruppe unge studenter tilknyttet Fjellhaug, med Hjalmar Svennevik d.y. og Ivar Mangelrød i spissen, etablerer Norea-Ringen, en støttegruppe for Norea Radio. 24. januar blir det sendt et 25 minutters program på NRK TV om Noreas virksomhet nasjonalt og internasjonalt. Norea Radio blir dette året med på å finansiere kristne radiosendinger til Romania.
1971

Ungdommene som tok initiativ til å etablere Norea-Ringen så de store mulighetene radiosendinger gir i arbeidet med å bringe evangeliet ut til nye folkegrupper. Norea-Ringen hadde et tredelt formål:

1. Be for dem som lytter til kristne radioprogram og for radiomisjonsarbeidere
2. Vekke og inspirere til misjonsansvar
3. Finansiere kristne radioprogram gjennom Norea Radio

Det ble ført medlemsliste, og hvert medlem forpliktet seg til å gi et regelmessig beløp til Noreas arbeid. De startet med 16 personer, men etter kort tid hadde Norea-Ringen mer enn 700 medlemmer. Gruppen ble inspirert av russeren Nick Leonovich. Han besøkte Norea Radio og var med på flere møte-turneer i Norge.

Fra den rumenske avdelingen i TWR Monte Carlo ble det orientert om at de kringkastet to 30 minutters program i uken. Romania var et kommunistisk land med en spesiell ideologi. Israelsmisjonen hadde i en årrekke hatt misjonsvirksomhet blant jøder i Romania. Nå var landet stengt, men i 1971 åpnet det seg en ny mulighet. Den rumenskfødte pastor Jansu Moscovici, bosatt i Hamburg, tok på seg ansvar for å produsere ukentlige radiosendinger til Romania. 

Norea fikk vite om Moscocivi, og ledelsen ønsket å støtte dette arbeidet. Åge Nevland ønsket også å få flere engasjert. Han tok kontakt med formannen Nils Arne Skov i Norea Radio Danmark og anbefalte dem å støtte dette prosjektet. Resultat ble et ukentlig rumensk program. De fleste programmene ble produsert i Norea Radio Danmarks studio. Responsen var stor, og det ble utstrakt brevveksling mellom rumenske lyttere og Moscovici.

Misjon bak Jernteppet, som nå heter Stefanusalliansen, støttet Noreas radiosendinger på russisk. Ledelsen for Misjon bak Jernteppet møtte Nick Leonovich og Norea representanter 6. mars 1971. Nick fortalte da om rekkevidden av radioprogrammene. 200 kristne i en russisk landsby hadde ingen radio, men de kjente til radioutsendelsene og samlet seg til bønn på det tidspunktet som programmene ble sendt. 

TWR mottok på den tiden gjennomsnittlig to brev daglig fra Sovjetunionen, noen ganger så mye som 10 brev. Brevene inneholdt takk, sjelesorg og veiledning i forhold til kristne og ateister. Det kom også brev fra lyttere som mente at kristendom var menneskers påfunn. Leonovich fortalte gripende om hvor overrasket han ble på jernbanestasjonen i Kiev, det var møtt frem ca 300 troende på perrongen og sang slik som bare russere kan synge: «Come to us Lord, come we are tired. Living for Jesus, dying for him. God be with you til we meet again.» På den tiden var dette svært oppmuntrende meldinger å få. 

29. juni til 4. juli 1971 arrangerte Norea medarbeider-kurs. Det var 30 deltakere, programfolk fra ulike komiteer, teknikere, sjelesørgere, Norea Ringen osv. Kurset ble holdt i huset til Bitte og Thorleif Aunevik, på Aunevikneset i Lyngdal. Deltakerne overnattet i telt som ble plassert rundt om på eiendommen. Bitte og Thorleif hadde tidligere vært i Monte Carlo som frilandsmedarbeidere for Norea. 

TWR Monte Carlo ba Norea om hjelp til å om hjelp til å bygge om studioene. Randulf Saunes og Kåre Eikli påtok seg det praktiske ansvaret. De hadde erfaring fra ombygningen i Grensen 19. Saunes og Eikli var i Monte Carlo i 2 måneder og høstet stor takk fra TWR for meget godt arbeid til glede for dem som hadde sitt daglige virke i studioene. 

Noreas medieavdeling Lynor ble omgjort til aksjeselskap. Lynor sto for produksjon av plater og kassetter.

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding