Gi en gave

1970

Noreas medieavdeling Lynor blir registrert som et eget aksjeselskap. Lynor AS etablerer produksjon av plater og kassetter med kristen sang og musikk. Norea Danmark etableres. Lokalkontor for Norea Radio blir etablert i Stavanger. Lyngdalsuka starter opp, 28. februar til 8. mars. Sjømannssendinger på norsk, sendt fra TWR Bonaire, etableres i samarbeid med Sjømannsmisjonen. Norea finansierer radioprogram til Tsjekkoslovakia og Albania.
1970

Ganddal Pikekor og Norea reiser på nok en turné til USA. Opplegget som sist, men denne gangen ble også Canada og Vestkysten av USA med. SAS spanderte en ekstra forberedelsestur for planlegging etc. Åge Nevland la opp turneen i samarbeid med TWR og norskamerikaneren Iver Olsen. De som deltok på turneen var Ganddal Pikekor, Audun Vagle, Mons Leidvin Takle og Åge Nevland. I forlengelse av turneen reiste Åge Nevland på besøk til TWR Bonaire i Det Karibiske hav.  

Norea var et kjent begrep blant misjonsvennene i Luthersk Misjonsforening i Danmark. 2. februar 1970 startet man med ukentlige danske program på kortbølge. Senere ble disse sendingene flyttet over på mellombølgen fra Monte Carlo. Det ble valgt et styre for Norea Radio Danmark med Niels Arne Skov som formann. Skov var interessert i radiomisjonen, og Norea Radio i Norge fikk glede av samarbeid med ham i mange år og i flere sammenhenger.

Tsjekkoslovakia sto i et nært forhold til Norge, spesielt etter invasjonen i 1968. I TWR Monte Carlo var det en ung produsent av de tsjekkiske programmene, Ota Vozeh, som Norea ønsket å støtte økonomisk og på andre måter. Voceh hadde liten økonomisk støtte lokalt – det var få kristne tsjekkere som så betydningen av radioarbeidet.  

Nordisk Østmisjon i Sverige kom med i samarbeidet med Norea. Organisasjonen hadde i mange år arbeidet med litteratur og møtevirksomhet i Øst-Europa. Ukraineren Waldemar Wardaschko produserte et ukentlig ukrainsk program som ble sendt over Radio Monte Carlo i samarbeid med Norea. De startet også med to ukentlige russiske barneprogram, produsert av Leonid Kolomietz over RMC. 

Kyrkeliga Forbundet i Sverige startet dette året opp med ukentlige svenske programmer i samarbeid med Norea. Hugo Gustafson var medarbeideren Norea hadde kontakt med.  

Albania, verdens første ateistiske stat, fikk et 15 minutters ukentlig program med støtte fra Norea Radio.  

28. februar til 8. mars 1970 ble det arrangert møter i Lyngdal, og dette ble etter hvert en årlig tradisjon. Tidligere snakket man om før og etter dyrskue, nå ble det før og etter Noreauken. Åge Nevland, Randulf Saunes og Mons Leidvin Takle medvirket fast i årene fremover. Teamet begynte fredag kveld og holdt på over en uke. Siste møte var søndag kveld. Norea inviterte talere fra forskjellige organisasjoner og sanggrupper fra nær og fjern. Det ble satt opp busser fra bygdene rundt Lyngdal. Bygdefolket stilte sine hjem til disposisjon for overnatting, og de vartet opp for grupper og lag som ikke hadde behov for overnatting. Mons Leidvin Takle spilte på et stort orgel med mange høyttalere.  

I Lyngdal samarbeidet Norea både med menighetsrådet, prestene og organisasjonene. Ett år var det så mye snø at teamet vurderte om det ble mulig å gjennomføre Noreauka. En stor gruppe frivillige satte i gang ryddet snøen bort. Da det første møtet skulle begynne var det ryddig og gode parkeringsplasser. Kjøpmann Teodor Fossdal var formann og leder i en rekke år, ellers var lege Sverre Lande med og stilte huset sitt til disposisjon for deltakere. 

Dr. Josip Horak fra Jugoslavia, som produserte de serbokroatiske programmene, var en av talerne. Han ble overveldet over å se så mange mennesker i kirken. Han var ikke vant med dette i Jugoslavia.

Norea hadde en tid kringkastet norske kristne program til sjøfolk og nordmenn i utlandet fra Equador. Nå fikk man en ny mulighet. Nevland var i kontaktet Den Norske Sjømannsmisjon om å utvide samarbeidet med daglige sendinger fra Bonaire. Halvard Colbjørnsen fra Norea fikk det daglige ansvaret sammen med sjømannsprest Magne Storli. Programinnholdet var forkynnelse og informasjon om kirke og misjon. 

Alle programmer startet med opplysning om temperaturen fra forskjellige steder i Norge. Det var sjømannspresten på Curacao som telefonerte dette over til Bonaire. Nordmenn er opptatt av vær og temperatur. Da de hørte hvordan været var hjemme, ble hjertene åpne for det kristne budskapet. Radiobølgene brakte evangeliet ut til norske sjømenn både i Atlanterhavet, Stillehavet og i Europeiske farvann. Norea fikk mange gode tilbakemeldinger. En sjømann fortalte om at han var i en fortvilet situasjon. Han sto ved rekken, klar til å hoppe i havet, men ombestemte seg og gikk ned i lugaren for å høre hvordan været var hjemme. Resultat var at hjertet hans åpnet seg, og han tok imot Jesus der og da.

Kvaliteten på kortbølgesendingene har alltid vært varierende, og Norea forsøkte hele tiden å finne nye muligheter. De eldre troende var takknemlige for det de fikk over kortbølgen, men den yngre generasjon ønsket mellombølge eller FM. Men i Europa var kringkasting monopolisert. Først noen år senere kom lokalradiovirksomheten, først i Italia senere i Sverige – og i Norge først i 1980-årene.

Det ble arrangert en konferanse i Stockholm med fokus på de kristnes forhold i Øst-Europa. Broder Andreas var en av foredragsholderne. Fra Norge deltok personer fra Norea Radio (Åge Nevland), Misjon bak Jernteppet (Nils Jacob Tønnesen) og Operation Mobilisation Norge (Jostein Stokkeland). Utsendingene inviterte broder Andreas til Norge, og han kom. Norea arrangerte en ukes møte turne. Kjell Magne Yri var med som tolk. Under Ganddals Pikekor’s årlige Norea-samling i Giskehallen ble Broder Andreas invitert som taler. Ca 1 500 personer var til stede. Det ble invitert til å innvie seg i tjeneste for Herren. 100-150 reiste seg og gav til kjenne at de var åpne for å tjene Herren. Da det senere ble invitert til forbønn kom 54 mennesker til samtale. Etter turneen hadde Norea 250 navn på mennesker som ville være med på å fremme evangeliet om Jesus. Noen av disse ble med i Norea, andre engasjerte seg i Ungdom i Oppdrag. Noen ble senere med i Åpne Dører.

Ganddal Pikekor og Norea reiste dette året på nok en turné til USA. Opplegget var som sist, men denne gangen ble også Canada og Vestkysten av USA besøkt. SAS spanderte en ekstra forberedelsestur for planlegging etc. 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding