Gi en gave

1968

Norea oppretter Lynor (Lydbånd, norea), en lydbåndsentral med utleie av radioprogram til sykehjem og aldershjem. Senere blir tilbudet utvidet til utlån av kassetter. Norea Radio finansierer kristne radiosendinger i Japan med radiomisjonær Shigeru Masaki ved mikrofonen.
1968

Norea la opp til en to måneders sang/musikk-og informasjonsturne’ til USA for Ganddal Pikekor og Norea. Koret besto av jenter i tenårsalder og Audun Vagle som dirigent og inspirator. Organist Mons Leidvin Takle med sine musikkinnslag, samt norskættede Wilmore Gundersen, var også med på turneen. Åge Nevland var reiseleder og taler. Gruppen startet i New York-området og dro videre til Chicago. Deretter til Midt-Vesten hvor mange norskættede bor. Konsert hver dag i fullsatte kirker. Jentene opptrådte i Rogalandsbunader. Gruppen overnattet i private hjem, og de fikk mange gode venner og kontakter. Turnéen innbrakte 140 000 kroner til Noreas arbeid. 

Norea Radio finansierte kristne radiosendinger fra forskjellige radiostasjoner i Japan. Radiomisjonæren Shigeru Masaki satt ved mikrofonen og forkynte evangeliet på god og varm måte. Han nådde frem til mange japanere og fikk en utstrakt korrespondanse med lytterne. «Lys til hjertet» var Masaki’s kjerneprogram.