Gi en gave

1966

Ganddal Pikekor innleder samarbeid med Norea Radio. Det arrangeres møter og konserter på tvers av organisasjons- og menighetsgrenser både i Norge, Skandinavia og USA. I mange år fremover er koret engasjert som ambassadører for Norea Radio. Sigbjørn Spikkeland blir ansatt som tekniker og får blant annet ansvar for å finne de beste sendefrekvensene for kortbølge til Norge og andre land i Norden.
1966

I flere år arrangerte Ganddal Pikekor konserter i samarbeid med Norea, deriblant en årlig sang og musikk-weekend i Giskehallen i Sandnes. Sangere, musikere, kor og talere fra inn- og utland medvirket.  

Kristenrussen i Egersund og Flekkefjord valgte Norea som sitt prosjekt. Russen informerte om radiomisjonen i inn og utland, og spesielt om de kristnes forhold i Øst-Europa. Alle penger som ble samlet inn gikk til Norea.

Sigbjørn Spikkeland hadde kontakt med DX-lyttere og håndterte utsendelse av QSL-kortene. Spikkeland var medansvarlig ved opprettelsen av Noreas første lokalkontor i Stavanger 10. juni 1969. Foruten å delta i programarbeid, opptak og møtevirksomhet for Norea var Spikkeland koordinator for Ganddal Pikekors møter og turnéer.