Gi en gave
1964

1964

Åge Nevland overtar som leder for Norea Radio etter Marton Leine. Norea takker Marton Leine for at han påtok seg den krevende oppgaven det var å være leder av Norea i de første syv årene. Den Slaviska Misjon i Sverige ved Ingemar Martinson kontakter Norea og ber om hjelp til å starte radioprogram til Bulgaria. Det etableres ukentlige bulgarske radiosendinger fra TWR Monte Carlo.

Norea fikk anledning til å vedlegge postgirotalonger i Utsyn en eller to ganger i året. Det gav gode resultater. Man fikk god kontakt med giverne som etter hvert ble flere og flere. Dette ble grunnlaget for giverkartoteket. Nevland nevner tre eksempler på hvordan reaksjonen var og hvordan dette påvirket flere mennesker underveis: Giveren gikk til postkontoret for å betale for en usynlig «vare», postpersonen fikk en påminning, talongene ble behandlet på postgiro-kontoret, og de ansatte undret seg. En dame på postgiro-kontoret ringte Nevland og undret seg over hva Norea Radio var. Han fortalte om radiomisjonen både nasjonalt og internasjonalt mm. Damen spurte: «Kan jeg få delta i dette prosjektet?». 

Alle givere fikk svar og god informasjon om Norea. En mann fra Haugesund ga et beløp. Norea takket for gaven, men hørte ikke mer på flere år. Til slutt kom det en melding om at mannen hadde testamentert alt han eide til Norea Radio. Ingen kjente til ham verken i lokalmenigheten eller ved NLMs kretskontor. Det tredje eksemplet kom noen år senere: En postgirotalong inneholdt 20 000 kroner fra en person. Vi takket som vanlig, og en uke senere lå en ny postgirotalong 10 000 kroner. «Jeg trenger ikke å takkes» sto det på talongens bakside. Tre uker etter kom nok en talong, denne gangen på 20 000 kroner. En måneds tid senere sitter kontorsekretæren og gråter. – Hva er det Gud vil? I dag kom det 50 000 kroner til fra samme person. På talongen sto disse ordene: «Kongens ærende har hast».     

Den Slaviska Misjon i Sverige ved Ingemar Martinson kontaktet Norea og ba om hjelp til å starte radiosendinger til Bulgaria. Resultatet ble ukentlige bulgarske radiosendinger fra TWR Monte Carlo med pastor Haralan Popoff som leder. Popoff har gitt ut boken «Under kommunismens tyranni». 

Mons Leidvin Takle kom dette året med i Noreas arbeid. Takle var medansvarlig for sang og musikk i Norea. Det ble en styrke for Norea at Takle tok seg av det musikalske både i studio og på møter og turneer rundt om i landet. Folk kom for å høre orgeltonene fra kirkeorgler og fra Takles eget elektroniske orgel. I en kirke fortalte kirketjeneren etter kveldssamlingen: – Det er første gang i mitt liv at jeg har grått ved å lytte til musikken fra dette orgelet. Takle var med på en rekke turneer både i Norge og USA, og han var ofte organist for Ganddal Pikekor. 

 

6-7 000 brev fra lyttere var nå sendt til Norea Radio siden begynnelsen 1957. Mange av brevene kom fra ungdom som ba om veiledning i åndelige spørsmål. Mange fant sin Herre og Frelser gjennom Noreas forkynnelse av evangeliet. De fleste brev kom fra Norge og de andre skandinaviske land, men Norea fikk også brev fra Japan, Taiwan, Madagaskar, Sør-Afrika, Øst-Afrika, europeiske land og fra sjøfolk på havet. 

Norea staben samlet seg regelmessig til bønn og forbønn for arbeidet, nasjonalt og internasjonalt, men spesielt for våre lyttere og for dem som hadde vansker i sitt liv. 

50-60 frivillige medarbeidere deltok i Noreas programarbeid. De laget sendinger med sang og musikk, ungdoms og barneprogrammer, sjelesorg, debatt, intervju, etc. Flere av de frivillige ønsket opplæring. På den tiden var det ikke noe tilbud utenom NRK, og der slapp man ikke til. Ledelsen for Norea måtte derfor ordne dette selv. Norea Radio Ungdomsnemnd arrangerte et kurs i september 1963. Programsekretær Arne Grimstad underviste om intervjuteknikk, mikrofonpsykologi, samtaleteknikk og stemmebruk. Programsekretær Victor Anderson underviste om opplegg og utarbeiding av et radioprogram. Sangeren Karsten Ekornes delte noen tanker omkring kristen sang og musikk i radio, og om hvilke krav som bør stilles til god musikk. 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding