Gi en gave

1961

6. mars går det første norske radioprogrammet på lufta fra Monte Carlo. Fra denne datoen har Norea Radio faste program på kortbølgen hver kveld til ut i 1980-årene. Radio Monte Carlo ble i sin tid bygget etter ordre fra Adolf Hitler. Senderen var ment å skulle spre nazipropaganda. Nå brukes den i stedet til å kringkaste evangeliet til en rekke land i Øst- og Vest Europa, deriblant Norge.
1961

Det ble valgt forskjellige programkomitéer; komite for ungdom, sang og musikk og misjon mm. Mange frivillige var aktivt med i produksjonene. Alle programoversikter ble tatt med i riks-, region- og lokalaviser samt programbladet til NRK og de fleste misjonsblader.

I tiden 15.-20. mars besøkte programsekretær Marton Leine og programsjef Kurt Mossberg TWR i Monte Carlo for å drøfte samarbeid, sendetider, frekvenser og programinnhold for de nordiske landene. I drøftingene møtte de Paul E Freed, Ralph Freed, Bill Mial, og Burt Reed.    

I noen dager i slutten av november 1961 fikk Norea besøk av Bill Mial og Norman Olsen fra TWR. De dro til Norge for å drøfte sendetider, frekvenser og for å orientere om TWRs virksomhet og om samarbeidet mellom Norea og TWR. 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding