Gi en gave

1961

6. mars går det første norske radioprogrammet på lufta fra Monte Carlo. Fra denne datoen har Norea Radio faste program på kortbølgen hver kveld til ut i 1980-årene. Radio Monte Carlo ble i sin tid bygget etter ordre fra Adolf Hitler. Senderen var ment å skulle spre nazipropaganda. Nå brukes den i stedet til å kringkaste evangeliet til en rekke land i Øst- og Vest Europa, deriblant Norge.
1961

Det ble valgt forskjellige programkomitéer; komite for ungdom, sang og musikk og misjon mm. Mange frivillige var aktivt med i produksjonene. Alle programoversikter ble tatt med i riks-, region- og lokalaviser samt programbladet til NRK og de fleste misjonsblader.

I tiden 15.-20. mars besøkte programsekretær Marton Leine og programsjef Kurt Mossberg TWR i Monte Carlo for å drøfte samarbeid, sendetider, frekvenser og programinnhold for de nordiske landene. I drøftingene møtte de Paul E Freed, Ralph Freed, Bill Mial, og Burt Reed.    

I noen dager i slutten av november 1961 fikk Norea besøk av Bill Mial og Norman Olsen fra TWR. De dro til Norge for å drøfte sendetider, frekvenser og for å orientere om TWRs virksomhet og om samarbeidet mellom Norea og TWR.