Gi en gave

1959

27. mai blir staben i Tangier informert om at myndighetene i Marokko har besluttet å overta ansvaret for alle landets radiostasjoner innen utgangen av året. Paul Freed, grunnlegger av TWR, er i kontakt med ledelsen i Radio Monte Carlo i Monaco om overflytting av sendingene fra Tangier.
1959

Fast Grunn skrev følgende i «heime og ute spalten» i utgivelse nr. 2 1959:

Det er nå noe over et år siden Norea Radio begynte sitt virke, og det kan være grunn til å ta et lite tilbakeblikk. Hvordan har det gått? Bedre eller dårligere enn ventet? Det lar seg ikke nekte at mange steder kommer sendingen utydelig fram til lytterne og det er nok ikke få som er blitt trette av å bale med å få noe ut av programmene. Men mange steder høres Norea-sendingene ganske godt, og lytterbrevene viser at det er en stadig økende flokk som er takknemlige for det de får høre gjennom Norea Radio. Og det beste av alt; det blir stadig flere som skriver og ber om hjelp i sin sjelesak. Flere og flere skriver at sendingene har hjulpet dem fram til liv i Gud.

Ledelsen for Norea mener at lyttertallet kan settes til ca. 300.000. Dette tallet er sikkert ikke for høyt. Men vi vet også at blant lytterne er det ikke få som sjelden eller aldri hører Guds ord. Programmene viser at det er gått slik som man håpet ved starten, at Norea kunne bli et bindeledd mellom de lutherske kristne i landet. Folk fra nær sagt alle organisasjoner deltar med bidrag i sang og tale, lekmenn og prester, lærde og ulærde (sitat slutt). 

Radio Monte Carlo

1959

Kostnadene for å starte med sendingene fra Radio Monte Carlo (RMC) var på hele 500 000 USD – et svimlende beløp for en misjonsorganisasjon som ikke eide «nåla i veggen». Summen skulle betales i seks avdrag av drøyt 83 000 USD. 

Etter oppdrag fra Hovedadministrasjonen i NLM og ønske fra dr. Paul Freed reiste Leif M. Haanes og Torfinn Hovda til Monte Carlo 18.-19. september 1959 for å være tilstede ved de avsluttende forhandlinger mellom Ralph Freed, TWR, og RMC. Avtalen handlet om bygging av en 100 kw kortbølgesender og fem retningsbestemte antenner for overføringer av evangeliske sendinger for International Evangelism Inc. (IEI). En av de fem antennene skulle peke mot Skandinavia og brukes til de norske sendingene.

Det første avdraget, et beløp tilsvarende 498 000 kroner, ble gitt av familien Haanes. Det var denne familien som siden gav tomten til Gimlekollen Mediesenter.  Avtalen mellom Radio Monte Carlo og TWR ble undertegnet 19.september 1959 med Leif M. Haanes og dr. Ralph Freed til stede sammen med ledelsen for RMC. Paul Freed var USA når sluttforhandlingene foregikk. 

Torfinn Hovda fortalte siden om den gripende Bibel- og bønnestunden: – Jeg vil gjerne nevne et trekk fra Freed. Fredag kveld, før vi gikk til ro for natten, var vi samlet til bønn i en av salongene i hotellet: Freed, Mr. og Mrs. Clark, Leif M. Haanes og jeg. Ralph Freed ba Clark lese den Salme 126. Da salmen var lest, gjentok Ralph Freed så stille og inderlig de siste versene: They that sow in tears shall reap doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him

Dette var kvelden før kontrakten skulle behandles av Rådet i Radio Monte Carlo. Resultatet av møtet ble først gjort kjent kl. 16 dagen etter av formannen i Rådet i et personlig møte med Ralph Freed. Ralph Freed var gledestrålende da vi møtte ham i hotell-lobbyen kl. 16.30: – Praise The Lord, sa han. 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding