HÅPETS KVINNER

 

Målgruppe: Somalisktalende kvinner

Folketall: ca. 11 millioner i Somalia, ca. 13 millioner i diaspora, flest i Etiopia og Kenya.    

Status: 0,03 % evangelisk kristne

Partner: TWR

Årlig støtte: 160 000 kroner

 

Som andre «Håpets kvinner»-prosjekter retter dette prosjektet seg også primært mot kvinner. Det lages radioprogrammer med åndelig innhold som er tilpasset språklig og kulturelt til somaliske kvinner. Det lages også sosiale programmer som tar somaliske kvinners situasjon på alvor. Produksjonen skjer utenfor Somalia og sendes på kortbølgesendere fra utlandet. Produksjonsteamet bruker også sosiale medier som Facebook aktivt, og når svært langt med dette. Det gir dem også muligheten til å komme i kontakt med lyttere som har spørsmål og som vil vite mer.