Last ned bønnekalenderen for april klikk her

April 2019: Bønn om frelse for verdens kvinner.

Temaet for bønnekalenderen denne måneden går rett til kjernen og målet for hva vi ønsker med Håpets kvinners arbeid, nemlig at kvinner skal bli frelst. At de skal få møte Jesus som sin Herre og Frelser, at de skal bli løftet fra mørke til lys.

Hva er evangeliet? Om du slår opp i 1. Kor. 15,1-4 finner du et godt svar på dette: Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på.  2 Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro.  For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene"

 Evangeliet er ikke bare noe som handler om Jesus. Evangeliet er Jesus!

Hvorfor måtte Jesus dø? Gud skapte Adam uten synd, men Adam var ulydig mot Gud. Slik gikk det til at synd, død, lidelse og adskillelse fra en hellig Gud ble en del av denne verden. Menneskets syndige natur kom til å prege hver eneste generasjon. For en håpløs situasjon!

Gud valgte å vise oss nåde, og sendte derfor sin enbårne sønn til jorden. Jesus var et menneske akkurat som jeg og deg. Han var lydig overfor Gud, og var villig til å bære all vår synd og dø på et kors. Etter tre dager stod han opp igjen fra de døde. Ondskapen var beseiret! Vi er blitt gjenforent med Gud og tilgitt for våre synder. Gjennom troen på Jesus har vi fått et evig liv. Frelsen er ikke et resultat av gode gjerninger, men en gave fra Gud (Ef. 2,8-9).

Hvordan responderer vi på dette? Vi bekjenner at Jesus er vår Herre (Rom. 10. 9-10), og vi forteller det videre til andre. Og så kan vi frimodig be om at stadig flere må ta imot Guds frelse, og det skal vi gjøre denne måneden i Håpets kvinner. Denne månedens bønnekalender er også full av vers fra Guds ord, til oppmuntring og styrke for deg. 

Onsdag 24. april
Onsdag 24. april
Høyeste Herre, vi ber for dem som lytter til Håpets kvinner – programmene, besøker Hannas hus eller deltar i en bønnegruppe.
Tirsdag 23. april
Tirsdag 23. april
Kjære far, vi ber om at kvinner må høre og respondere på Jesu ord: «Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byder, så vil jeg gi...
Mandag 22. april
Mandag 22. april
Gud, vi ber om at kristne må proklamere budskapet som står i Johannes 3,16: «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den...
Søndag 21. april
Søndag 21. april
Kjære Jesus, vi ber at Gud må åpne øynene til ufrelste kvinner slik at de kan «vende seg fra mørket til lyset og fra Satans makt til Gud slik...