Gi en gave
Takk for at dere ber for kvinner med konkrete utfordringer. Jeg er en av disse kvinnene som dere ber for.

Hva er Håpets Kvinner? Les her

Last ned bønnekalenderen for mai og juni

Klikk her for å laste ned.

 

Bønn for Øst-Afrika og Sørlige Afrika.
Håpets kvinners bønnekalender for mai og juni

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige. (Ef. 1,18)

For en fantastisk bønn! Døden som venter oss alle en gang er ikke slutten. Nei, døden ble overvunnet en gang for alle av Jesus, slik at vi skal få del i denne evige arven sammen med Herren. Det er ikke lenge siden vi feiret oppstandelsesdagen påskemorgen. Vi skal få leve i denne oppstandelseskraften på grunn av Jesus, den oppstandne, levende frelseren. Til tross for hva vi kan oppleve av godt og vondt i livet her på jorden, har vi et håp over våre liv, med løfte om en herlig og rik arv som venter.

I Håpets Kvinner har vi i et par måneder bedt for Nord-Europa. Nå skal vi rette fokus mot Øst-Afrika og det Sørlige Afrika. Gjennom våre bønner bedt her oppe
i Norge er vi med og kjemper kampen for kvinner i Afrika. Norea støtter HK i Tanzania i dette området, og har også vært med og laget serien «Healing Voice», som det refereres til i Etiopia. Nå er dette prosjektet over i en ny fase, uten støtte fra Norea, men arbeidet bæres videre lokalt.

Så vil jeg få takke deg for din forbønn og støtte til Håpets Kvinner. Sammen er vi med og redder sjeler for evigheten.

Hilsen Elisabeth Sæth, koordinator for Norea Håpets Kvinner

 

Last ned pdf-er her:
HK Bønnekalender_maiogjuni.pdf
Jane Soudi fra Zanzibar anbefaler bønnekalenderen fra Håpets kvinner

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding