Last ned bønnekalenderen for mars klikk her

Mars 2019: Sammen i bønn for verdens kvinner

Mars 2019: Sammen i bønn for verdens kvinner

8. mars, som er den internasjonale kvinnedagen, er en viktig påminnelse om hva som har blitt oppnådd av og for kvinner. Mange framskritt har skjedd innenfor utdanning og medisin, og i livene til kvinner som er fattige eller isolerte på grunn av kultur eller religion. Gud bruker Håpets kvinner til å bedre kvinners liv – verden over.

I over 20 år har tusenvis av kvinner vært med og bedt om bevisstgjøring rundt kvinners og jenters situasjon – som ofte er preget av misbruk, sykdom, fattigdom og neglisjering. Som et resultat har lokalsamfunn, familier og kristne blant dem begynt å se ofrene med andre øyne. De strekker ut en hånd til dem og vil være deres stemme.

Mange Håpets kvinner-team donerer mat, klær og andre basisprodukter til de i nød, og bidrar dermed til at de føler seg verdifulle. I Tanzania jobber man tett på andre kristne organisasjoner med å få en slutt på omskjæring og vold mot kvinner. I Nepal får kvinner i øde landsbyer helt livsnødvendige helseråd. I Albania forkynnes evangeliet til romkvinner som er fattige og blir utsatt for vold.

Synd, strev og urettferdighet vil alltid bidra til at menneskeliv blir ødelagt. Vær med og be om at mange troende må oppdage mer av hvem Gud er, at de må forstå hvem de er i Jesus, og at de må la Den hellige ånd virke gjennom dem og forsvare jenter og kvinner som trenger at noen tar til orde for dem.