Håpets Kvinner:

Målgruppe: Kvinner i Nord-Korea

Folketall: 25,5 millioner (totalt i Nord-Korea)

Status: 1,57 % evangelisk kristne

Partner: TWR

Årlig støtte: 100 000 kroner

Norea er partner i TWR Håpets kvinners arbeid rettet mot det stengte Nord-Korea. Livet for nord-koreanske kvinner er tøft. Matmangel og mangel på jobb gjør at stadig flere forsøker å krysse grensen til Kina. Mange av dem som lykkes i å krysse den forbudte grensen blir bortført av menneskehandlere. Siden blir de solgt til bordeller eller giftet bort. Kristne i Nord-Korea tvinges til å holde sin tro skjult. Noen tør ikke engang å fortelle om den til sin egen familie. – Vi vet at disse kvinnene lider, og gjennom radioprogrammene ønsker vi å dele Jesus kjærlighet med dem. Vi forteller dem at uansett hvor vanskelig de har det, er de elsket av Gud. Vi minner dem om at Han kan oppmuntre dem og gi dem kraft til enda en ny dag, forteller oversetter og programprodusent "Jojinga", som holder til i Sør-Korea. 

Kontrasten til Sør-Korea er stor. Det er mange utfordringer knyttet til å nå kvinner i Nord-Korea, både fordi landet er stengt og fordi kulturen er annerledes. Derfor er teamet i sør nøye med å tilpasse innholdet til kulturen de kommuniserer inn i. I Sør-Korea er over 30 000 nord-koreanske avhoppere. Gjennom det disse forteller lærer Håpets kvinner-teamet om kulturen og forholdene i Nord-Korea.

I den korte videoen under, møter du Jojinga. 

Videoprodusent Linda Torkelsens møte med Jojinga