Gi en gave

 

UNÅDD FOLKEGRUPPE

Folketall: 3,5 millioner

Partner: TWR m.fl

Prosjektperiode: 2023-2025

Årlig støtte: 300 000 kroner

 

Dette helt nye prosjektet er et resultat av flere år med visjoner og arbeid for å få til et medieprosjekt rettet mot en av Indonesias minst nådde folkegrupper. Det har vært gjort flere framstøt uten at vi har lykkes. Den muligheten som nå åpner seg er helt i tråd med Noreas profil. Vi vil knytte evangeliserende mediearbeid til organisasjoner, menigheter og misjonærer som jobber med disippelgjøring og kirkeplanting  «på bakken» (DMM – Disciple Making Movement).

Vi ønsker å nå dette folket gjennom en forsiktig tilnærming via sosiale program med kristent verdigrunnlag formidlet via radio og solcelledrevne mediespillere. På lengre sikt vil vi utarbeide skreddersydde evangeliserende programmer på det lokale språket. Lokalradioen som etableres vil kunne nå mer enn én million mennesker gjennom sitt nedslagsfelt.

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding