Gi en gave
Mann fra Afrikas horn
Mann fra Afrikas horn
Jeg ble dømt til 15 års fengsel, etter falske anklager om at jeg var tilknyttet en terrororganisasjon.
Mann fra Afrikas horn
Jeg ble dømt til 15 års fengsel, etter falske anklager om at jeg var tilknyttet en terrororganisasjon.

De to første årene i fengsel ble jeg slått og slått og opplevde grusom tortur. Så slo det meg at om en muslim kan slå en annen muslim og mishandle vedkommende så mye, ønsket jeg å søke sannheten et annet sted. Jeg fant svar og frelse i kristendommen. I tre år fant jeg min styrke hos Kristus. Da den regionale presidenten ble avsatt i august 2018, ble jeg også satt fri. Jeg tror Gud hjalp meg. Kjære søstre som produserer Håpets Kvinner. Kan dere hjelpe meg til å studere Bibelen? Jeg trenger å forstå mer.

Shoorow fra Syria og Salma fra Saudi-Arabia
Shoorow fra Syria og Salma fra Saudi-Arabia
Gjennom sosiale medier og strømmetjenester når Håpets Kvinner i Midtøsten langt ut med sine programmer. Mange kvinner...
Shoorow fra Syria og Salma fra Saudi-Arabia
Gjennom sosiale medier og strømmetjenester når Håpets Kvinner i Midtøsten langt ut med sine programmer. Mange kvinner...

Shooroq: – Jeg har lytta til programmet Håpets Kvinner, og jeg fikk så lyst til å skrive til dere og si at den kristne troen forundrer meg. Jeg har alltid fått høre at den er forfalsket, men jeg merket at jeg fikk fred i hjertet når dere talte – mer enn hva jeg får når jeg leser i Koranen. Kan jeg stille dere noen spørsmål om troen deres? Jeg ønsker å kjenne ekte fred, og jeg tror kanskje jeg kan finne den i svarene deres.

Salma fra Saudi Arabia: – I mitt land har jeg aldri følt meg unik eller spesiell som kvinne, men dere forteller at Gud skapte meg. Jeg ønsker å få vite mer om dette.

Be om at Shorooq tar imot og overgir seg til Herrens ord, og at hun vil tro med hele sitt hjerte at han er Frelseren, slik at hun kan få erfare hans fred. Be om at Salma skal få møte Jesus gjennom radio og samtaler med Håpets Kvinner-teamet. Be også for Håpets Kvinner i Midtøsten.

 

- Tålmodigheten og trofastheten til læreren har rørt meg dypt.
- Tålmodigheten og trofastheten til læreren har rørt meg dypt.
En av studentene som har fulgt undervisningen til SOTA, uttaler følgende:
- Tålmodigheten og trofastheten til læreren har rørt meg dypt.
En av studentene som har fulgt undervisningen til SOTA, uttaler følgende:

- Prekenundervisningen ble en øyeåpner for meg. Vi ble stadig minnet på at vi ikke skulle preke inn i teksten, men ut fra teksten. Tolkningen må være nøyaktig, framførelsen må være klar og anvendelsen må være praktisk slik at mottakerne kan ta det med seg og anvende det i eget liv. Tålmodigheten og trofastheten til læreren har rørt meg dypt.

Når jeg lytter til historiene om Jesus, blir min tro styrket.
Når jeg lytter til historiene om Jesus, blir min tro styrket.
Jeg er over 60 år og kan hverken lese eller skrive. Jeg er helt avhengig av det jeg hører i kirken for å få...
Når jeg lytter til historiene om Jesus, blir min tro styrket.
Jeg er over 60 år og kan hverken lese eller skrive. Jeg er helt avhengig av det jeg hører i kirken for å få...
[AUD 1]
Et vitnesbyrd fra ei kvinne i Kina:
Et vitnesbyrd fra ei kvinne i Kina:
– Jeg er blitt så glad i å høre om Jesus.
Et vitnesbyrd fra ei kvinne i Kina:
– Jeg er blitt så glad i å høre om Jesus.

– Mp3-spilleren henger rundt halsen min, og jeg lytter hele tiden. Jeg er blitt så glad i å høre om Jesus. Jeg er nå døpt og medlem av en kirke. En dag fant jeg en lommebok med penger i på gaten. Tidligere ville jeg bare beholdt pengene, men nå ventet jeg der jeg fant den for å se om eieren dukket opp. Jeg gikk fra dør til dør helt til det ble mørkt, for om mulig å finne eieren. Da jeg ble spurt om hvorfor jeg ikke tok pengene, sa jeg at selv om ingen ser meg, så ser Gud alt.

[AUD 1]
En pastor i Kina skriver:
En pastor i Kina skriver:
– Mp3-spillerne vil bli viktige redskap for å nå enda lenger ut med evangeliet i tiden som kommer.
En pastor i Kina skriver:
– Mp3-spillerne vil bli viktige redskap for å nå enda lenger ut med evangeliet i tiden som kommer.

– Menigheten min er veldig opptatt av å dele evangeliet med andre, og vi har plantet flere kirker her i området. Da vi ble tilbudt mp3-spillere gratis, ble jeg svært glad. Vi hadde lenge ønsket oss slike, men hadde ikke penger til å kjøpe dem. MP3-spillerne vil bli viktige redskap for å nå enda lenger ut med evangeliet i tiden som kommer.

[AUD 1]
– Dødens stemme ble brutt
– Dødens stemme ble brutt
– Vi kom til en landsby og skulle undervise ved hjelp av Healing Voice-programmet. Der fikk vi høre om en kvinne...
– Dødens stemme ble brutt
– Vi kom til en landsby og skulle undervise ved hjelp av Healing Voice-programmet. Der fikk vi høre om en kvinne...

De viste oss hvor hun bodde. Vi spurte henne om hvordan hun beveget seg rundt. Hun svarte at hun gikk på knærne. Hun kunne ikke stå oppreist. Vi spurte henne om hvem som bodde med henne. Ingen, svarte hun. Det var et lite barn som kom med mat til henne og forsvant igjen. Ellers var hun helt alene.

Gud er med deg, sa vi. Vi sa til henne at Gud hadde sendt oss til henne. At hun kunne bli frisk. I dag skal du få høre den helbredende stemmen, sa vi. Etter at vi hadde snakket med henne og oppmuntret henne, fikk vi henne til sykehuset. Der fikk hun behandling og ble frisk. Nå er hun en lykkelig, ung kvinne, akkurat som oss. Jeg blir alltid så glad når jeg snakker om henne. Du kan bli forlatt og oversett. Men – du blir aldri forlatt og glemt av Gud.

Gjennom Healing Voice ble dødens stemme brutt av helbredelsens røst. Dødens stemme kan ikke lenger høres av dem som har hørt dette budskapet. Gud brukte mennesker, utlendinger som dere, for å nå oss. Han hadde en plan for Ari-samfunnet. Gud vil fortsette å gjennomføre sin plan, og ingen skal måtte dø på samme måte som før.

Dette sterke vitnesbyrdet, som du kan se i sin helhet under, blir fortalt av to kvinner fra Ari-teamet. Du kan lese mer om Healing Voice og vår nye satsning for å ta dette konseptet videre ti en ny folkegruppe, her.

 

- Jeg har selv sett at det fungerer...
- Jeg har selv sett at det fungerer...
Anita Aardalsbakke har vært engasjert i Noreas arbeid i mange år, og har blant annet solgt kunsten sin til inntekt...
- Jeg har selv sett at det fungerer...
Anita Aardalsbakke har vært engasjert i Noreas arbeid i mange år, og har blant annet solgt kunsten sin til inntekt...

Jeg heter Anita, jeg er kunstner og har vært engasjert i Norea Håpets kvinner i mange år. Blant anna med å ha solgt kunsten min for å hjelpe kvinner i mange land gjennom Norea. For noen år siden ble jeg med Norea til Etiopia for å se med egne øyne noe av det jeg hadde vært med på gjennom mitt engasjement.

Norea hadde tatt initiativ til å skape en dramaserie for ei folkegruppe som heter Ari-folket, helt sør i Etiopia.  Der var det store utfordringer med tidlige ekteskap, og fødselsskader knyttet til dette. Gjennom en dramaserie som underviste om dette og på en vennlig måte fortalte dem om Guds kjærlighet, ønsket de å bidra til en endring. Jeg var spent på å se om det kunne stemme at noe så enkelt som radioteater kunne gjøre noe slikt...

 Under kan du se videoen med Anita og se om hun fikk svar på sin reise...

 

Finner undervisningen i appen svært nyttig
Finner undervisningen i appen svært nyttig
«Som tidligere muslim opplever jeg undervisningen jeg finner i «Good News» -appen svært nyttig. Den forteller sannheten...
Finner undervisningen i appen svært nyttig
«Som tidligere muslim opplever jeg undervisningen jeg finner i «Good News» -appen svært nyttig. Den forteller sannheten...

«Noen av fordommene mine mot den kristne tro har blitt tilbakevist og jeg har fått en større forståelse av utfordringer ved den muslimske troen. Det har hjulpet meg til å få større forståelse og kunnskap om treenigheten og om Jesus som verdens frelser. Jeg har også forstått at jeg har fått en invitasjon til å ha et personlig forhold til Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Takk for at dere bringer evangeliet til alle mennesker ved hjelp av teknologien. Guds fred!» (Muslimsk konvertitt i Norge)

Dette er nok kanskje vår første offisielle tilbakemelding i Norge på appen vi nylig har lansert, og det er utrolig inspirerende å se at appen fungerer etter hensikten.

Les mer her om «Good News Media», et verktøy vi kan bruke for å nå våre nye landsmenn med evangeliet. 
 

 
 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding