Gi en gave

Bønn når jeg er urolig

Gud i himmelen, av og til er vi trygge i din vilje, av og til forstår vi ingen ting. Opplys oss, Herre, når spørsmålene kommer. Stundom ser vi klart hvordan du leder, andre ganger ser vi ikke noe. Hjelp oss, Herre, når tvilen kommer. Stundom ser vi sporene av din kjærlighet, andre ganger ser vi ingenting. Vær med oss, Herre, når angsten kommer. Av og til arbeider vi for din fred, andre ganger gjør vi ingenting for den. Gjør oss våkne, himmelske Far, og la din fred komme til oss i din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. (Inspirert av Dietrich Bonhoeffer)

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding