Gi en gave

Bønn om trøst og kraft

Herre, du alene bestemmer over livet mitt. Enten det blir kort eller langt, hører jeg deg til. Tilgi meg syndene mine. Stå sammen med meg, Herre, om jeg må oppleve smerte i kroppen eller sjelen. Hjelp meg å huske og ta til meg dine ord som trøster. Om tankene svikter og sjelen ikke makter å holde fast på trøsten og tryggheten, så la bildet av den korsfestede stå for meg. Takk for helbredelsen og kraften i din lidelse og forsoning, din død og oppstandelse til et nytt liv. Herre, i dine hender overlater jeg min ånd. Amen. (Inspirert av Nathan Söderblom)

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding