Fra brosteinsnettverk til nettbrett

Fra brosteinsnettverk til nettbrett

Menigheter og misjonsorganisasjoner har til alle tider vært flinke til å ta i bruk ulike verktøy og hjelpemidler som gjør spredningen av evangeliet enklere og mer effektivt.
Svein Anton Hansen, publ. 23.mars-20

Det har alltid ligget til menneskers natur å prøve å være effektiv, å gjøre unna saker på raskest og best mulig måte. Hvorfor gjøre ting vanskelig, når vi i stedet kan gjøre det enkelt og effektivt? Ja, heldigvis går verden framover innen teknologi. Utviklingen av hjelpemidler gjør hverdagen enklere for oss.  

Menigheter og misjonsorganisasjoner har vært flinke til å ta i bruk ulike verktøy og hjelpemidler som gjør spredningen av evangeliet enklere og mer effektivt. I 1450 fant Johann Gutenberg opp den moderne boktrykkerkunsten. Dermed satte kirken i gang med å trykke Bibler og Martin Luther fikk spredt sine skrifter vidt og bredt.  

Til alle tider har kristne gjort seg bruk av nyvinninger og tidens infrastruktur. På 300-tallet før Kristus levde kongen og krigeren Aleksander Den Store (356-323 f.kr.). Hans hellenistiske rike strakte seg på det meste fra dagens Hellas i vest til Indias grense i øst. Han bygde et stort brosteinsbelagt veinett slik at hans tropper av soldater hurtigere og mer effektivt kunne forflytte seg. Dette veinettet visste også de første kristne å benytte seg av. Handelsreisende tok med seg evangeliet og troen til nye folk. Veinettet gjorde spredningen av evangeliet mer effektivt.

I dag ønsker vi å bruke de teknologiske virkemidler som finnes i tiden. Ikke alle steder kan misjonærer reise, ikke alle land og regimer ønsker misjonens utsendinger velkomne. Men det betyr ikke at vi gir opp. Misjonsorganisasjoner deler ut USB-pinner, nettbrett og MP3-spillere fylt opp av lydfiler, Bibelen og kristen litteratur. Kristne i land lukket for tradisjonell misjon, hører kristen forkynnelse på sine smarttelefoner og internettradioer. Og på TV-en kan de ta inn kristne programmer sendt fra en satellitt høyt oppe i atmosfæren.

Håpet kommer i dobbel forstand ned fra himmelen. «Herren sender sitt budskap til jorden, hurtig løper hans ord.» (Salme 147,15).

En misjonær kan stoppes ved grensen. Men lydbølgene og TV-signalene kan ikke stenges ute. De «løper hurtig». Slik jobber den moderne misjonsbevegelse. Slik har misjonen til alle tider brukt aktuelle hjelpemidler, en gang i tiden et brosteinsnettverk, nå i tiden et nettbrett.

TRV 204