Gi en gave
I sentrum for oppmerksomheten
CCL/pixabay

I sentrum for oppmerksomheten

Når du står i sentrum gjelder det at du påvirkes av sentripetalkraften og ikke sentrifugalkraften.
Svein Anton Hansen, publ. 24.juni-22

Politiske partier ønsker naturlig nok å være mest mulig i sentrum for medienes oppmerksomhet. De håper at aviser og TV vil fange opp de politiske sakene de arbeider med og prøver å fronte. Partiene må av og til ta valg om de ønsker å samarbeide til høyre eller til venstre i det politiske landskapet. Hvilke andre partier kan vi få størst innflytelse sammen med? Og, hvem gir oss mest mulig gjennomslag for våre saker? Dette er spørsmål partiledere og partistrateger hver dag stiller seg.
Et av de politiske partiene på Stortinget skulle ta et slik viktig valg. Noen så til høyre, mens andre mente det var lurest å samarbeide til venstre. Et ikke alt for stort parti satt plutselig med stor makt. De hadde en vippeposisjon som gav dem muligheten til å avgjøre hvem som skulle være Norges statsminister. Å være i politikkens sentrum kan føre til at partiets velgere dras og slenges i ulike retninger. Den kraften som drar noe ut fra sentrum kaller vi sentrifugalkraften. Alle som har en vaskemaskin vet hvordan sentrifugalkraften virker.

I den kristne troen står korset i sentrum. Men i motsetning til ulike meninger i sentrum av politikken, så eier korset den motsatte kraften. Sentripetalkraften drar oss mot sentrum, mot korset. Jesu kors og hans oppstandelse samler alle kristne på tvers av alle kirkesamfunn og teologiske uenigheter om dagsaktuelle problemstillinger.

Vi har nok alle sett bilder, tatt fra høyt oppe i atmosfæren mot jorden, bilder av store stormer og orkaner. Midt i stormens sentrum finnes et stille punkt som orkanen sentrerer rundt. Livet og hverdagen kan av og til oppleves som en storm. Midt i sentrum av våre liv vil Jesu plante sitt kors, det stille punkt hvor vi erfarer freden med Gud.

"Ved Jesus ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset." (Kol.br. 1,20). Korset som forsoner mennesket og Gud står i sentrum i Guds hjerte. Det bør det også gjøre i våre liv. Korset splitter ikke troende, men har kraften til å trekke syndere til seg.

TRV 109

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding