Gi en gave
Mot synden
CCL/pixabay

Mot synden

Mannen som gikk til gudstjenesten hadde fått med seg noe av det mest vesentlige.
Svein Anton Hansen, publ. 20.juni-22

Så var søndagen her igjen. Ekteparet hadde for vane å gå på gudstjeneste. Men, denne søndagen hadde ikke kona anledning til å gå. Så hun måtte sende mannen alene på kirkevei. Siden hun ikke selv kunne være med, var beskjeden likevel klar. Hun ville ha referat fra talen presten holdt. Dermed visste hun også at mannen måtte holde seg ekstra skjerpet under prekenen.

Vel tilbake fra gudstjenesten møtte mannen kona i gangen. – Hva snakket presten om i dag? ville hun vite. Mannen ble usikker fordi tankene hadde tatt noen utflukter til ett og annet under talen. Så for å helgardere seg svarte han: - Presten snakket om synd. Men kona ville vite mer. – Ja vel, hva mente så presten om synden? Hva skulle den uoppmerksomme lytteren av en ektemann nå svare? Til slutt fikk han stotret fram: - Eeh... presten var mot synden.

Det avvæpnende og enkle svaret mannen gav, inneholder likevel en høyst bibelsk sannhet. Gud er også mot synden.
Profeten Jesaja siterer Gud når han skriver følgende: «Du plaget meg bare med dine synder, og slet meg ut med dine ugjerninger.»  (Jesaja 43,24b). Vi har bare såret Gud og gjort ham imot med våre synder og overtredelser. Jesaja treffer spikeren på hodet med dette sitatet.

Men dermed er ikke alt sagt, heldigvis. For Jesaja fortsetter: «Jeg, ja, jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke.» (Jesaja 43,25). Selv om Gud er mot synden, så er han for synderen. Det er ikke mine eventuelle gode gjerninger, godhet eller kjærlighet til Gud som sletter ut mine synder. Gud ordner den saken selv. Han utsletter og glemmer mine ugjerninger. Han gjør det for sin egen skyld. Derfor kan jeg vite at den Gud som er mot synden, han er nå for meg.

TRV 108

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding