Gi en gave
Påske – Langfredag
Pixabay/CCL

Påske – Langfredag

Noen dager oppleves som ekstra lange. Klokken går ekstra seint. Timene vil liksom ikke ta slutt. Langfredag – denne lengste dagen i Jesu liv, selv om han levde bare fram til tidlig ettermiddag. Langfredag – dagen som gjerne farges i svart. Dagen virker mørk og trist. Ja, men samtidig kan Langfredag bli vår beste dag.

«Ha en god dag», et godt ønske vi gir til andre. «Har du sovet godt i natt?» kan hende vi spør når en gjest har overnattet hos oss. Natt til Langfredag – Jesus sov ikke godt. Han sov ikke i det hele. Og, hadde noen ønsket Jesus «god dag» på Langfredag, ville det blitt opplevd seriøst eller som en spøk? For en verre dag fikk Jesus aldri oppleve.

Når vi leser i evangeliene, kan vi nok skjønne litt av hvordan Jesus måtte erfare denne grufulle dagen. Ikke sovet, men sulten, slått og hånet, pisket på ryggen, en krone med stikkende torner presset ned på hodet. Ensom under alle forhørene, alle vennene hadde stukket av eller stod gjemt i skyggene. Ensom på korset, til og med hans egen Far hadde snudd ham ryggen. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Det ligger mye mer enn bare en ensomhetsfølelse bak disse ordene fra Jesus, Herrens lidende tjener.

Langfredag
Dagen da Jesus døde har vi på norsk gitt navnet «Langfredag». Samme antall minutter og timer som en hvilken som helst dag i året. Likevel, tregere har sekundviseren aldri tikket. «Skal den aldri ta slutt?» Slik måtte denne forferdelige dagen føles når vi ser den fra Jesu perspektiv.

Fra slutten av 300-tallet ble det i Jerusalem feiret en lang gudstjeneste. Den begynte torsdag kveld. De kristne gikk i Jesu spor og endte opp på Golgata fredag.

Også i Norge har dagen tradisjonelt vært preget av stillhet. En sorgens dag som har vært markert ved at man unngikk unødvendige oppgaver. Man spiste enkelt. I gamle dager fikk ikke barna leke denne dagen. Også i vår tid er Langfredag spesiell ved at butikker holder stengt og fjernsynskanaler ikke sender kommersiell reklame, men overlater reklamepausene til veldedige lag og foreninger.

God fredag
På engelsk kalles Jesu dødsdag for «Good Friday». God fredag? I alle fall ikke for Jesus. Men, ser vi dagen fra menneskets perspektiv, så treffer ordet «god» nettopp godt! Vi bruker gjerne uttrykket «evangeliet» om den kristne tro og lære. Evangeliet – det betyr «godt budskap» eller «gode nyheter». Nyheten om at Jesus dør på korset er nettopp godt budskap for mennesker som lever på avstand fra Gud. Langfredag bygger Jesus bro mellom den hellige Gud og syndige mennesker. På korset strekker Jesus ut armene mot Gud og mot mennesker. Korset, Guds utstrakte arm fra Himmelen ned til oss mennesker som har vendt Skaperen ryggen.

Hva skjer på korset?
En ting er hva vi kan se og lese om av spikre gjennom hender og føtter, om hån og spott fra de som stod rundt korset, om smerten ved langsomt å dø. Noe annet er hva som skjer mellom Gud og mennesker idet Jesus dør. Paulus skriver: «Jesus utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.» (Kolosserne 2,14). Når vi synder, får vi syndegjeld overfor Gud. Ikke noe menneske makter å gjøre opp denne gjelden. I det Jesus dør, tar han bort skyldbrevet, syndegjelden. Vi blir frie.  

De siste ordene Jesus sa før han døde på korset var: «Det er fullbrakt!» (Johannes 19,30). Kristne sier gjerne at Jesus på korset «fullbrakte frelsesverket». Med det mener vi at da Jesus døde, så sonet han all verdens synd. Han tok bort syndes skyld, slik at mennesker kan komme i et rett forhold til Gud; bli frelst for tid og evighet.

Langfredag – denne lange og forferdelige dagen for en mishandlet og forhånet Jesus. «Good Friday» - dagen da Gud bygger en bro fra Himmelen til jorden, dagen han forsoner verden med seg selv. Bedre enn det kan det ikke bli! Langfredag kan bli vår beste dag.

BB 006

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding