Gi en gave
Hva som er verdt å huske

Hva som er verdt å huske

Jeg kan verken kreve at Gud må huske meg eller tilgodese meg med nåde. Men, vi får være trygge på og hvile i at Herren Gud har lovet å aldri glemme oss – for ham er vi verdt å huske.
Svein Anton Hansen, publ. 03.mai -21

Jo lengre vi lever, desto mer opplever vi. Slik får vi flere inntrykk og opplevelser vi kan huske på og bære med oss gjennom livet. Eller – kanskje glemmer vi mer med årene? I alle fall – ikke alt jeg har gjort og opplevd i livet er verdt å huske. Noe vil jeg aller helst glemme. Men, mye passer jeg så definitivt på at ikke må gå i glemmeboken.

Kong David, forfatter av mange av Bibelens salmer, ber Herren Gud om både å glemme og huske. Noen episoder i Davids liv vil han selv slå en strek over, samt håpe at også Gud kan kaste i glemselens hav. Samtidig ber David om at Herren Gud ikke må glemme ham som den han er, med både godt og ondt i livsbagasjen.

«Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger, for de er fra evighet. Kom ikke i hu min ungdoms synder og mine overtredelser! Kom meg i hu etter din miskunnhet, Herre, for din godhets skyld!» (Salme 25,6-7).

Først og fremst håper Israels konge at den store Kongen ikke må glemme sin egen barmhjertighet og sin kjærlige holdning til syndere. Og – det kan både David og vi være trygge på at Gud aldri vil glemme. Herren vet hvem han er, og hva han er god for.

Men noe ønsker David at Gud må klare å glemme – Davids ungdoms synder og overtredelser. Vi har ikke behov for å vite hvilke konkrete synder David gjorde. I stedet kan vi gjøre denne bønnen til vår egen – putte både våre skjulte og kjente synder inn i Davids ord. Med Gud kan jeg få være konkret. Ja, Herren elsker «spesifisert regning» fra oss også når det kommer til synden.

Synden har en lei tendens til å feste seg i vår hukommelse. Den onde vil ikke gi oss ro i sjelen selv for synder begått for mange år siden. Men Jesu soningsblod makter å tilgi den skyld som mine overtredelser forårsaket. Og, med årene forsvinner heldigvis ofte minnene om syndene også. 

Noe ønsker vi at Herren Gud må huske. Vi som hans skapninger er så definitivt verdt å huske på – også for himmelens og jordens skaper. Jeg kan verken kreve at Gud må huske meg eller tilgodese meg med nåde. Men, vi får være trygge på og hvile i at Herren Gud har lovet å aldri glemme oss – for ham er vi verdt å huske.

TRV 311

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding