Kvinne fra Somalia:

Kvinne fra Somalia:

-Jeg er lei for at jeg ikke har fått skrevet til dere på en stund.

I min første mail fortalte jeg dere at jeg er småbarnsmor som jobber på markedet. Gjennom radioprogrammene deres har jeg tatt imot Jesus, og det har skjedd mange endringer i livet mitt. Folk som møter meg på markedet nå, kommenterer at jeg har blitt forandet, og spør meg hva som har skjedd.