Gi en gave
Illustrasjonsfoto

Evangeliet for alle

Målgruppe: Unådde i Midtøsten og Nord-Afrika

Folketall: 380 millioner

Status: 1,4 % evangelisk kristne

Partner: SAT-7

Prosjektperiode: 2021- 2023

Årlig støtte: 1,5 mill. NOK (til prosjekter i SAT-7 Türk, SAT-7 PARS og SAT-7
Arabic).

Prosjektet vi har kalt «Tros- og kirkeliv» retter seg mot mennesker i Midtøsten og Nord-Afrika
som ikke kjenner evangeliet, og som trenger å lære mer om hva synd, nåde og frelse er. I
vår sammenheng kaller vi dem «unådde». I tillegg når vi de kristne i regionen, som trenger å
vokse i sin relasjon til Gud og til sine trossøsken. Dette vil føre til at de kristne kirkene i
regionen vil vokse både i utstrekning og i dybde. Alt dette skjer i en situasjon der isolasjon,
forfølgelse og manglende ytringsfrihet er en del av manges hverdag.

Pew Research har estimert at den regionale andelen av kristne i Midtøsten- og Nord-Afrika,
er den laveste i verden. Her finner vi færre enn 1 % av verdens kristne.

I denne situasjonen ønsker vi at dette prosjektet gjennom SAT-7 sine satellitt-TV sendinger
skal støtte kirkene i forkynnelse og disippelgjøring, gjennom å gjøre Guds kjærlighet synlig
for alle. Vi ønsker også at evangeliet om synd, nåde og frelse skal bli hørt og forstått av enda
flere. Dette gjøres gjennom produksjon og kringkasting av TV-programmer som formidler
kristne grunnsannheter på en enkel og forståelig måte for alle mennesker uansett bakgrunn
og kunnskap.

SAT-7 har fire TV-kanaler over hele Midtøsten og Nord-Afrika. For de arabisktalende
områdene sender de på SAT-7 Arabic og barnekanalen SAT-7 Kids, på tyrkisk sender de på
SAT-7 Türk og på farsi sender de på SAT-7 Pars.

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding