Sentral - Asia

Verken religionsfrihet eller menneskerettigheter har gode kår langs Silkeveien, den gamle handelsruten fra Asia til Europa. Kristendommen forbindes ofte med russisk kultur.  Den lokale kulturen er dominert av islam blandet med lokal folketro, men tross forfølgelse vokser det fram en kristen kirke i Sentral-Asia.

I sentralasiatiske land styres kvinners liv av familien. Unge ektepar bor hos ektemannens familie etter at de har blitt gift, og nygifte kvinner blir normalt tjenere i huset hos sine svigermødre og svigerinner. Respekt for de eldre er viktig i Sentral-Asia. Livet oppleves ofte som slaveri, og konsekvensene blir alvorlige. Ekteskap vakler, og unge kvinner lider både mentalt og fysisk, ettersom vold i hjemmet er svært utbredt. Mange sentralasiatiske kvinner føler seg  fanget i familieforhold hvor de blir misbrukt. Svært få tør å melde ifra om misbruk til politiet, da de selv kan få skylden for kriminelle handlinger som er begått mot dem.

Programserien «Håpets kvinner» gir oppmuntring, helseinformasjon og Guds ord til kvinner i to land i Sentral-Asia hvor få andre kan nå inn med hjelp. Serien har form som en dialog mellom to kvinner. Vi tar opp viktige temaer som berører helse og hverdagsliv. Bibelske sannheter gjennomsyrer samtalen, og produsentene opplever at programmene er til stor trøst for lyttere som tar kontakt med dem. I tillegg får mange kvinner trøst og opplever Guds inngripen i livet ved å være med i bønnearbeidet. 

Fra Sentral-Asia:
Hver gang vi møtes, ber vi sammen ved å bruke Hannas bønnekalender.
Fra Sentral-Asia:
Fra Sentral-Asia:
Hver gang vi møtes, ber vi sammen ved å bruke Hannas bønnekalender.

Vi samles med unge studenter i hjemmet mitt. Vi baker og spiser sammen. Alt i alt er vi 10 kvinner. Hver gang vi møtes, ber vi sammen ved å bruke Hannas bønnekalender. Håpet mitt er at dette vil fungere bra også i framtiden.

Aktuelt fra prosjektet
Katjanas historie
– Du får velge mellom meg og familien, eller denne Jesus! Jeg så på mannen som stod foran meg. Det var den samme mannen som mange år i...
Les mer
Et livsforvandlende møte
Noreas samarbeidspartner i Sentral-Asia forteller om et møte som forandret livet til ei ung jente.
Les mer
Narkolangerens vendepunkt
–Jeg skrudde på radioen, og hørte at Gud, den allmektige, kjenner mine synder og mine handlinger.
Les mer
Radio er viktig i Sentral-Asia
Kristne radioprogrammer i Sentral-Asia kan være den eneste muligheten for unådde å høre Guds ord, og for troende til å få oppmuntring og...
Les mer
En skremmende virkelighet
Det kan få alvorlige konsekvenser å være kristen og ha fellesskap med andre troende i Sentral-Asia.
Les mer
–Vi skal ikke streve alene
Aijan* leder en Håpets kvinner-bønnegruppe i Sentral-Asia. Hun forteller at bønnearbeidet betyr mye for kvinner. –Når vi strever med livet...
Les mer
Sterke inntrykk fra Sentral-Asia
Mennesker hører om Jesus gjennom radio, i et område hvor kristen tro har svært trange kår.
Les mer
Fengselsdøren åpnet seg
Radiolytteren fra Sentral-Asia satte seg på bussen. Med seg hadde hun et eksemplar av Det nye testamente som hun tok fram. Det tok ikke lang tid...
Les mer
Åpenhjertig
En usbekisk kvinne beskriver seg selv og sine medsøstre:
Les mer