Gi en gave
Trøsten i strevet
Priscilla Du Preez/Unsplash

Trøsten i strevet

​​​​​​​"Da Lamek var 182 år, fikk han en sønn. Han kalte ham Noah og sa: "Han skal trøste oss i vårt arbeid og i våre henders slit med jorden som Herren har forbannet." 1. Mos. 5, 28-29 

Lamek betyr "Hvorfor er det slik med deg?" eller Den fortvilte. Det kan virke som det ligger mye smerte i livet bak. Det ser vi også i forbindelse med sønnens navn; livet var et slit for å overleve, fordi Gud hadde forbannet jorden etter syndefallet (1. Mos. 3, 17-19). Aner vi en syndserkjennelse i dette..? Noah betyr Hvile, og det ble en hvile med ham. Det gamle og forbanna livet fikk dø i flommen, men Noah var villig til å gå "i graven", altså i arken, for så å "oppstå" til et nytt liv på en ny jord (8, 15-22).

Om vi strever med livet og tenker fortvilt " Hvorfor er det slik med meg?", så kan vi få ta imot Guds Sønn, Jesus. Han gikk i grava og oppstod til et nytt liv, og vi får gjøre det samme (2. Kor. 5, 17; Åp. 21, 1-7). Håpet vårt i alt strevet her på jorda er Jesus, hvilen og trøsten som Han gir! Så kan vi få gjøre som Lamek i dag; erkjenne at der er mye strev og slit her på jorden, konsekvenser av syndefallet. Men så kan vi få peke på Jesus som er Han som skal trøste oss i vårt arbeid og vårt strev. For det ønsker Han, og Han sier «Kom til Meg, alle som strever og bærer tunge byrder, så vil Jeg gi dere hvile.»

Av Eli Fuglestad

TFT595

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding