Gi en gave
Rop det ut!
Sixteen Miles Out/Unsplash

Rop det ut!

"Trøst, ja, trøst mitt folk! sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem, og rop ut til henne at hennes strid er endt og hennes skyld betalt, at hun har fått fra Herrens hånd dobbelt for sine synder." Jes. 40, 1-2 

Jobs bok forteller om ett menneskes lidelse og troskrise. Jesaja sin bok forteller om et helt folks lidelse og de vanskelige spørsmålene om Gud bryr seg. I 39 kapitler dreier det seg i hovedsak om lov og dom, men med kapittel 40 snus det til et budskap om håp og tilgivelse og en lidende tjener. Det er påfallende likt med Bibelen som helhet. 

Gamletestamentet med sine 39 bøker forteller om mye lidelse, lov og dom. Mens fra og med bok nummer 40, Nye Testamentet, snur hele budskapet. Her hører vi om nåde og fred og Jesu lidelse og død p korset! 

Vi kan tynges av personlige kriser eller av lidelser som rammer ei større gruppe, enten det er et folk eller land, forfulgte kristne eller de unådde. Svaret er uansett å finne hos Herren som åpenbarer seg for den enkelte med trøst og fred (Luk. 24, 31-36). Å, ja, om vi kunne ta med disse ordene ut i møte med mennesker vi treffer på i dag! At der er trøst for dem. At vi kan få rope ut at skylden er betalt. At vi kan tale vennlig til dem!

av Eli Fuglestad

TFT561

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding