Gi en gave
Guds vilje - for deg - i dag
Joel Muniz/Unsplash

Guds vilje - for deg - i dag

"Vær alltid glade, be stadig, takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus." 1. Tess. 5, 16-18

Ja, hvis du lurer på hva som er Guds vilje er for deg i dag, så har du et klart svar her! Nå er det jo ikke alltid at vi er glade, men grunnteksten kan også bety å glede seg. Og det kan vi faktisk gjøre selv om vi ikke er glade; vi kan for eksempel glede oss over frelsen! Fredrik Wisløff har skrevet om viktigheten av glede og bønn sammen. Han skriver: "For gleden kan ikke eksistere hvis det ikke er bønn. Og bønnen ville gå trett hvis den som ber aldri var glad. Bønnen er gledens mor, og gleden er bønnens kraft." Ja, det er så sant! Og jeg har erfart at når det er skikkelig tungt å be, blir det lettere hvis jeg heller velger å takke.

Og da er vi inne på siste del av verset. Det jeg liker spesielt godt med det, er at vi kan takke Gud uansett hvordan forholdene er. Om de skifter, er Han den samme; alltid god, alltid nær, alltid mektig! Det gir grunn til glede! Så da kan vi velge det i dag, da, velge å glede oss, velge å be og velge å takke Gud, uansett hvordan forholdene våre er i dag. For det er Guds vilje med oss i Kristus Jesus.

av Eli Fuglestad

TFT502

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding