Gi en gave
Det livsviktige blodet
Priscilla Du Preez/Unsplash

Det livsviktige blodet

"For en skapnings liv er i blodet, og jeg har gitt dere blodet på alteret til soning for dere. Blodet soner fordi livet er i det." 3. Mos. 17, 11

Det er flere ting en kropp trenger for å være i live. Blod og blodgjennomstrømming er kanskje den viktigste. I det blodtilførselen stopper, dør kroppen. Hvis blodet hindres, kan deler av kroppen lammes. Den blir nummen, og cellene dør om ikke blodtilførselen gjenopprettes. Livet er i blodet, sier Bibelen. Og Bibelen er i hermetegn gjennomsyret av blod. Fra første boka til siste. Blodet er den røde tråden gjennom Bibelen. Men ikke et hvilket som helst blod.

Alt peker på Jesu blod som ble utøst til soning for våre synder. Ta blodet vekk fra Bibelen, og den er uten liv. Ta Jesu død og soning vekk fra troen, og det er en død tro. Men for den som tar imot blodet, blir det til liv! Vi gjør det når vi tror Bibelens ord om Jesu stedfortredende død, og vi gjør det når vi tar imot nattverden. Og påska er en sterk påminnelse om alt dette. La oss ta til oss disse ordene her, at Gud sier faktisk: «Jeg har gitt dere blodet på alteret til soning for dere. Vi har fått det som vi trenger. Og så blir det til liv for oss når vi tar imot!

av Eli Fuglestad

TFT501

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding