Gi en gave
Unsplash/Alexandra Fuller
"Tidlig neste morgen, mens det ennå var helt mørkt, stod han opp og gikk ut til et ensomt sted og bad der." (Mark. 1, 35)

 

Kvelden i forveien hadde Jesus stått i en rik tjeneste, leser vi i de foregående versene (v. 32-34). Nå ventet disiplene at Han skulle tilbake og fortsatt denne. Men Jesus hadde i sin bønnestund fått korrigert fokuset og valgte en annen vei, fortelles det videre (v. 36-38). Det Han her gjorde, er et eksempel til etterfølgelse.

Det var ei som forklarte det så fint med uttrykket "å lage en marg i livet sitt". Som små i skolen lærte vi å lage marg i boka. Det gjorde siden mer oversiktlig, men det hadde også en annen viktig funksjon: det ga læreren rom til å komme med tilbakemelding og korrigeringer. Og det var nettopp en slik marg Jesus viste!

Han er læreren vår. Vi trenger å lage bevisste små pauser i dagen eller uka hvor det ikke er rom for anna enn fellesskap med Herren. Der har Han mulighet til å komme med korrigeringer, så vi beholder rett fokus, og Han kan komme med stadige påminnelser om at vi er elsket. Så hvis du ikke er vant med disse små pausene i løpet av dagen eller uka, så oppfordrer jeg deg til å velge og leve livet ditt med en sånn marg, med de pausene som Jesus kan møte deg i. Og er det vanskelig, så be Ham om hjelp.

av Eli Fuglestad

TFT477

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding